AKTUÁLNE

 OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

JUBILEUM - Oslava 100 rokov narodenia p. Anny Dvorskej, ktorá pôsobila v Šajdíkovych Humenciach, t. č. je v penzióne pre seniorov Orlík Močenok.

 

REKONŠTRUKCIA MŠ

 

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

 

MIMORIADNY OZNAM 

ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA