ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

 Obec Šajdíkove Humence, Obecný úrad, 906 07 Šajdíkove Humence 48

 


Zoznam daňových dlžníkov

 

Obec Šajdíkove Humence, ako príslušný orgán podl'a Š 4 ods. 1 zákona č.563/2009 zz. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím Š 52, ods.2, písm. a) a ods. 4 zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) týmto zverejňuje na svojej webovej stránke a na informačnej tabuli OCÚ zoznam daňových dlžníkov, podl'a stavu k 31 .decembru 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur. Ak dlžník vyrovná pohl'adávku voči obci, zo zoznamu bude odstránený.

   

 

Daňový dlžník

Adresa/sídlo

Daň z nehnu-

tel'nosti v €

Komunálny

odpad v €

Daňový

nedoplatok

spolu

Bukovský Stefan

Šajdíkove

Humence 37

51,56

262,-

313,56

Ferenčíková Júlia

Šajdíkove

Humence 378

26,77

444,-

470,77

Kalininová Mária

Šajdíkove

Humence 356

 

161,78

161,78

Kevešová Anna

Šajdíkove

Humence 362

63,36

159,-

222,36

Kírová Adriana

Šajdíkove

Humence 376

36,43

205,72

242,15

Kírová Viera

Šajdíkove

Humence 353

88,74

79,50

168,24

Maláriková Lubomíra

Šajdíkove

Humence 248

70,47

148,50

218,97

Malíková Štefánia

Šajdíkove

Humence 373

40,34

507,96

548,30

Portelová Katarína

Šajdíkove

Humence

 

287,73

287,73

Rehák Ivan

Šajdíkove

Humence 128

32,33

397,50

429,83

 

Šebestová Anna

Šajdíkove

Humence 276

 

182,-

182,-

 

Toráč Pavol

Šajdíkove

Humence 369

162,23

316,50

478,73

Vašek Milan

Šajdíkove

Humence 377

7,65

660,35

668,-

 

V Šajdíkovych Humenciach, 20. 06. 2019

 

   

 Zoznam  daňových dlžníkov 

 

 

 

smutok

kriz

 

Smútočné oznámenia:

 Smútočná rodina Matuská oznamuje, že pohreb zosnulej pani Dagmar Matuskej, rodenej Tóthovej, ktorá zomrela vo veku 55 rokov bude v stredu 23.09.2020 o 14,00 hodine v Dome smútku v Šajdíkovych Humenciach. Svätá omša bude o 15,00 hodine.

 

smutok

 

telefonDôležité telefónne čísla

 

PORUCHOVÉ LINKY

Dodávka vody, 24 h  0800 121 333

Dodávka plynu SPP 0850 111 727

Dodávka elekt. ZSE 0800 111 567

TIESŇOVÉ VOLANIA

SOS hasiči, polícia, lek. pohotovosť 112,

hasiči 150, záchranná služba 155, polícia 158,

mestská polícia Senica 159

 

Fakturačné údaje obce

Obec Šajdíkove Humence 48 PSČ 906 07

IČO:  00310051

DIČ:  2021086903

Prima banka

SK 22 5600 0000 0026 0059 2002

telefonPorucha kanalizačnej šachty

 

MANUÁL PRI PORUCHE KŠ

Domácnosti napojené na kanalizačné šachty sú povinné riadiť sa doručeným prevádzkovým poriadkom.

PORUCHOVÉ LINKY

Pevná linka: 034 65 86 123

Mobilný telefón: 0911 586 123

Upozornenie: od 1.1.2020 oprava KŠ - za dodanie materilálu, ako aj vykonanie práce sú obecným úradom spoplatnené.

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes55
celkomcelkom77863

Meniny Zdenka zajtra Ľuboš,Ľubor