Vestník vlády SR ročník 31.

 

Uznesenie Vlády SR č. 695 z 24.11.2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 

COVID AUTOMAT 18.11.2021 

 

Vyhláška 260, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

 

Vestník vlády SR, ročník 31 zo dňa 16.06.2021.

 

Uznesenie č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu

 

Vyhláška č. 204 zo 7. mája 2021. 

 

Vyhláška č. 203 zo 7. mája 2021.

 

Vyhláška č. 229 z 28. apríla 2021.

 

Vyhláška č. 196 z 26. apríla 2021 

 

Vyhláška č. 194 zo dňa 23.04.2021

 

Uznesenie vlády č. 214 z 21. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa č. 5 ods 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.

 

Uznesenie vlády č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa č. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 

 

187 Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 

Vyhláška 186 , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

 

Vyhláška č. 175 a 177 zo dňa 15.04.2021

 

Uznesenie vlády SR č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti...

 

 Uznesenie vlády č. 173 a č. 176 zo dňa 31.03.2021

 

 

Čakáreň na vakcínu 

Uznesenie vlády SR č. 169 z 24. marca 2021

 

Vyhláška č. 131

Uznesenie vlády č. 160 zo 17.03.2021

 

Vestník vlády SR ročník 31, čiastka 46, vydaná 11.03.2021

 

Vyhláška 97, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou na ochorenie COVID-19. 

 

Uznesenie vlády SR č. 123 z 28.2.2021 

 

Uznesenie vlády SR č. 118 z 24.februára 2021

 

Uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov a prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 

Vyhláška 13

 

Opatrenia na pokles ochorení COVID-19 od 27.1.2021

Vestník vlády SR ročník 31 čiastka 4

 

 Vyhláška 2/2021

 

Vyhláška vlády - koronavírus, čiastka_4_2021ku 

 

Zmena prijatých opatrení núdzového stavu

Predlženie  núdzového stavu

 

Vyhláška RÚVZ - opatrenia pre okresy Senica a Skalica

 

Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16.12.2020

 

Uznesenie vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 

 

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020

 

Obec informuje na nasledujúcom linku- COVID-19

https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-na-covid-19/

 

 

Opatrenia platné od 15.10.2020 od 6,00 hod. do odvolania

 

Uznesenie vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia zo dňa 29.09.2020

 

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 07.09.2020 

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020

 

Vyhodnotenie epidemiologickej situácie na území SR

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.07.2020 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 20.06.2020

 

Ukončenie núdzového stavu na území SR

 

 Výnimky uzatvárania zariadení pre deti a mládež platné od 10.06.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 10.06.2020

 

Uvoľnenie opatrení na hraničných priechodoch

Hraničné priechody - ČR - SR

 

Povolenie návštev v zdrav. zariadeniach 

 

Nosenie rúšok - zmena

 

Nariadenie - prekročenie hraníc

 

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.05.2020 do odvolania

 

Opatrenie - nosenie rúška

 

Opatrenie - hromadné podujatia športovej,kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - domáca izolácia

 

Odporúčania pre sprievod,návštevu pacienta a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

 

Zmiernenie opatrení

 

Uvoľňovanie opatrení od 06.05.2020

 

Uvoľnenie opatrení - cirkev 

 

Autobusová doprava - prevádzkovanie 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva platné od 01.05.2020

 

Otvorenie niektorých prevádzok - opatrenie

 

Nové opatrenia - ÚVZ

 

Nové opatrenia - nosenie rúšok

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 

Televízna relácia určená hlavne pre seniorov

 

Uznesenie vlády SR č. 233

 

Postup starostu pri riešení ochorenia COVID 19 v marginalizovaných rómskych komunitách - usmernenie

 

Uznesenie vlády SR č. 207 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu...

 

Nové opatrenia od 6.4.2020

  

Ako správne zlikvidovať použitíé rúška a respirátory:

-  Obecný úrad oznamuje občanom, ako správne a kde zlikvidovať použité rúška a respirátory. Na likvidáciu bola vyčlenená popolnica zelenej farby, ktorá je umiestnená pri vstupe na obecný úrad po pravej strane s označením  "Nádoba na použité rúška a respirátory Covid -19".

     Použité rúška, alebo respirátory treba dať do plastového obalu - tašky, alebo vreca, obal pevne uzavrieť a tento hodiť do uvedenej popolnice.

   Do popolnice dávajte výhradne iba použité rúška a respirátory. Vrchnák popolnice vždy zatvorte. Dodržujte prosím prísne hygienické opatrenia

 

Odporúčania pre seniorov

 

Poliklinika Senica informuje

 

Prerušenie školského vyučovania v školách

 

Rozšírenie núdzového stavu

 

Otvorenie niektorých prevádzok

 

ZÁKAZ usporadúvať hromadné podujatia

 

OPATRENIE pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne

 

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

          (zákaz  vychádzania na verejnosť bez prekrytia hor. dýchacích ciest)

 

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE:

-   V súvislosti so šírením ochorenia Koronavírusom obecný úrad oznamuje dôchodcom a chorým občanom v obci, ktorí majú záujem, aby sa im cez obecný úrad urobil nákup, alebo vybavenie liekov, aby denne volali do 09.00 h na obecný úrad na telefón č.: 0911 586 123.

 

SLOVENSKÁ POŠTA - otváracie hodiny pobočiek

 

COVID-19 - odporúčanie pre samosprávy

 

Pomoc pre občanov

 

Likvidácia použitých rúšok - usmernenie


UZNESENIE VLÁDY SR
: Rozšírenie núdzového stavu

 

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA: Karanténne opatrenia

 

Psychologické krízové poradenstvo 

 

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie

 

Oznam v súlade s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia koronavírusu

 

Oznam - prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Telefonické kontakty na RÚVZ a lekára pri podozrení na koronavírus

 

Odporúčania Krízového štábu TTSK v súvislosti s výskytom nového coronavírusu COVID-19

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenostného ochorenia.

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v rámci preventívnych opatrení k zamedzeniu šíreniu opatrení k zamedzeniu šíreniu koronavírusu žiada občanov, aby obecný úrad po dobu 14 dní navštevovali len v nevyhnutných prípadoch.

Ďakujeme za pochopenie. 

D-10.3.2020

 

U P O Z O R N E N I E, ústredný krízový štáb SR:

- v súvislosti so širiacim sa ochorením  Covid-19 (koronavirus) zakázal od 10. marca 2020 organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní, informoval predseda SR poverený riadením MZ SR s tým, že v prípade potreby môže byť časová lehota predlžená. ÚKŠ SR zároveň nariadil  povinnú 14 - dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei.

 

Smernica - preventívne opatrenia v súvislosti s hrozbou koronavírusu na podmienky obce Šajdíkove Humence

 

OPATRENIA OBCE - uzatvorenie škôl

Obecný úrad Šajdíkove Humence dňom 11.03.2020 (streda) do 13.03.2020 (piatok) z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavírusom uzatvára v obci materskú školu, základnú školu, jedáleň pri MŠ. Obedy pre dôchodcov sa nebudú voziť.

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa §48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

KORONAVÍRUS - Odporúčania

KORONAVÍRUS - Ako znížiť riziko infekcie

KORONAVÍRUS - Cestovanie z oblastí nákazy

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk