amplion

  Hlásenia obecného rozhlasu

 

 Obecný úrad oznamuje:

- od pondelka t.j. 30.3.2020 sa začne v obci vyvážať bio odpad - haluzovina.

D-27.3.2020

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verej. zdravia - oznam:

-  Všetkým osobám sa zakazuje s účinosťou od 25. marca 2020 od 00.00 h do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dychacích ciest, ako respirátor, rúško, šatka, šál a podobne,

- nariadil zákaz fyzickým, fyzickým osobám - podnikateľom a pravnickým osobám  organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, termín od 24.3.2020 do odvolania,

- ďalej nasledovné opatrenie: S účinnosťou od 25.3.2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci zatvoriť:

1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva,  ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekárne, predajne a výdajne zdravotných pomôcok,

3.predajne drogérie,

4. predajne novín a tlačovín,

5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

D-26.3.2020

 

 Obecný úrad  znova upozorňuje občanov:

- na základe šírenia vírusového ochorenia koronavírusom pracuje sa na obecnom úrade v obmedzenom režime, kde sa vybavujú iba súrne veci, ako pohreb, havarijný stav a podobne.  Pri v stupe na obecný úrad sú niekoľko krát po sebe vyvesené upozornenia na tento stav. Niektorí občania nerešpekturjú toto nariadenie a obecný úrad navštevujú v rôznych veciach, ktoré strpia odklad. 

  Z uvedeného dôvodu Vás občania znova upozorňujeme, aby ste dodržiavali obmedzený režim prevádzky na obecnom úrade.

V prípade potreby môžete volať a mejlovať na telefóny:

0911 586 123, 

034 6586 61 23

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

D-25.3.2020

 

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek:

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov,  ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovensaká pošta od útorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska:

Zákazníci akutálne informácie  o prevádzke pôšt najdú:

- internetová stránka www.posta.sk,

-informačné letáky priamo na pobočkách,

-telefonicky 0850 122 413,

Zákaznícke centrum (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

D-24.3.2020

 

 Reštaurácia na "Na mlyne" Radošovce:

-ponúka denný rozvoz obedov priamo domov. Cena obedového menu  s dovozom je 4.00.-eur. Objednáva sa denne na telefonné čislo: 0910 798 654.

D-23.3.2020

 

O N D R O V I Č  - mäsovýroba Senica: 

- ponúka rozvoz mäsa a iných potravín, drogérie, ovocia a zeleniny priamo domov  od sumy 20 eur.

Objednávky môžete nahlasovať na čísle 0905 780 723, alebo  emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 D-23.3.2020

 

TS Senica informujú:

Ako správne zlikvidovať použité rúška a respirátory:

        Použité rúška čí respirátory treba dať do plastového obalu - tašky, vreca... Umyť si ruky, obal uzavrieť a dať do nevytriedeného komunálneho odpadu. Následne si samozrejeme opäť umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel.

U P O Z O R N E N I E: Zberny dvor v TS Senica je v súčastnosti uzatvorený do odvolania. 

D-20.3.2020

 

Odvoz bio odpadu z domácností:

 Odvoz bio odpadu - konárov, krov  z domácností bude realizovaný ako to podmienky dovolia. Zvoz bude vyhlásený cez miestny rozhlas. 

D-19.3.2020

Oznam zo dňa 16.03.2020 - preventívne opatrenia.

 Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie v  súvislosti s koronavírusom úrad verejného zdravotníctva  SR vyhlásil nasledovné opatrenia:

  • s účinnosťou od 16.marca sa na 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky s výnimkou predajní potravín, drogérie, novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a čerpacích staníc.  
  • všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca vracajú skupinovo z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia na dobu 14 dní v zariadeniach na to určených.

Obecný úrad žiada občanov, aby obecný úrad navštívili len v závažných situáciách, ako je úmrtie, alebo havarijný stav.  V nutných prípadoch volajte na tel. č. 0911 586 123.

Riaditeľka ZŠ upozorňuje rodičov detí navštevujúcich miestnu ZŠ, aby nasledujúce 2 týždne sledovali webovú stránku obce, kde budú mať žiaci         1. a 4. ročníka pridávané domáce úlohy. Žiaci  2. a 3. ročníka budú dostávať úlohy prostredníctvom sms správ.

D: 16.3.2020

 

 Ústredný krízový štáb v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom zakázal od 10.marca organizovanie verejných, športových a kultúrnych podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. Vprípade potreby môže byť časová lehota predĺžená. Zároveň je nariadená povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátili z najviac postihnutých krajín - z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey.

D:10.03.2020

 

Farnosť Dojč oznamuje, že sa od 10. marca do 23. marca nebudú konať verejné bohoslužby ani v obci Dojč, ani na filiálke v Šajdíkovych Humenciach. O obnovení verejných bohoslužieb budeme informovať.

D:10.03.2020

 

Tunajší obecný úrad žiada občanov, aby v rámci preventívnych opatrení smerujúcich k zamedzeniu šírenia koronavírusu navštevovali obecný úrad len v nevyhnutných prípadoch a to po dobu 14 dní. Za pochopenie ďakujeme.

D:10.03.2020

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, Šaštíne, Holíči a Skalici tiež pracuje v obmedzenom režime, vybavuje sa na recepcii. Odporúčame v maximálne možnej miere využívať elektronickú formu vybavovania.

D:10.03.2020

 

 Vývoz bio odpadu - konáre

     Obecný úrad oznamuje, že od 16.3.2020 začne od občanov vyvážať bio odpad - orezané konáre zo stromov a krov. Bio odpad treba pripraviť tak, aby pracovníci obce mali k nemu pri zvoze voľný prístup. Každý záujemca nech sa nahlási na obecnom úrade.

 Miestny dozorný výbor Š. Humence - COOP Jednota -  ZRUŠENÉ !!!!!!!!

        Miestny dozorný výbor Šajdíkove Humence - COOP Jednota Senica oznamuje svojim členom,  že dňa 10.3.2020 (utorok) o 17.00 h bude výročná členská schôdza  požiarnej zbrojnici v obci. 

D-6.3.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje:

       Dňa 16.4.2020 v čase od 08.00 do 14.00 h bude prerušenie dodávky distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy. Presnejšie  prerušenie  dodávky elektriny je  treba pozieť na web stránke obce - úradná tabula a na úradnej tabuli v obci. 

D-2.3.2020

 

Riaditeľstvo MŠ

          Riaditeľstvo MŠ na základe zriadovateľa oznamuje rodičom detí, že v dňoch 19. 2. -  21. 2. 2020 (streda-piatok) bude MŠ z dôvodu chorobnosti zatvorená.

 V týchto dňoch nebudú zabezpečené obedy pre dôchodcov. MŠ bude znova  otvorená dňa 24.2.2020 (pondelok), ako aj rozvoz obedov. 

D-18.2.2020

Humenčarský fašánek

        Obec srdečne pozýva všetkých občanov na "Humenčarský fašánek" dňa 22.2.2020 (sobota) od 14.00 h vo dvore rodinného domu č.84  pri KD.K občerstveniu bude  ochutnávka tradičných mäsových výrobkov z ošípanej, ako aj varené vínko. Pre potešenie bude hrať živá hudba. 

"Fašiangy, Turice, Veľká noc ide,

kto nemá kožucha, zima mu bude."

D-17.2.2020

 

Oznam Kominárske protipožiarne družstvo

       Kominárske protipožiarne družstvo Gbely bude v nasledujúcich dňoch v obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. Družstvo vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu. Viac informácií na telefónnom čísle: 0948 536256.

D-12.02.2020

 

MS SČK pozýva:

         MS SČK pozýva  svojich členov a ostatných občanov na divadeľné predstavenie  "Tri letušky"  - komédia.  Divadeľné predstavenie sa hrá v Trnave dňa 26. marca 2020,  cena zájazdu je 18.00.-eur. Prihlásiť  sa je možné  v predajni  u p. Čižmárovej.

D-11.2.2020

Obec upozorňuje

        Obec upozorňuje, že dňa 10.2.2020,  ako správca účelovej komunikácie na par. č. 11207/1,2,3 s premostením na vodnom toku Myjava - Hrušov   z dôvodu   havarijného stavu premostenia  -  mosta uzatvorila  uvedenú komunikáciu, kde bude úplná uzávierka do 31.12.2020. Daný úsek účelovej komunikácie je vyznačený dopravným značením.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici upozorňuje

          Polícia v zimných mesiacoch zaznamenala viacero porušení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, týkajúcich sa využívania reflexných prvkov účatníkmi cestnej premávky - najmä chodcami a cyklistami.

       Z uvedeného dôvodu by chceli osloviť občanov prostredníctvom upozornenia, že zo zákona je povinnosť využívať reflexné prvky  v cestnej premávke, aby sa predišlo rôznym dopravným kolíziam. 

D-7.2.2020

 

 

 

 

 

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes16
celkomcelkom67722

Meniny Benjamín zajtra Hugo