30. 5. 2019 - mobilný odber krvi

 

Dňa 24. 1. 2019 sa konala výročná členská schôdza MSSČK Šajdíkove Humence, ktorej sa zúčastnilo 29 členov MSSČK a 1 hosť za miestne zastupiteľstvo pán Petrík Pavol.
Zhromaždenie schválilo správu o činnosti za rok 2018, správu o hospodárení za rok 2018 a plán práce na rok 2019.
Správa o činnosti za rok 2018 v bodoch:

23. 01. Mobilný odber krvi Senica - 5 darcov

10. 02. Kultúrny program k oslave fašiangov v ŠH

13. 02. Mobilný odber krvi Senica - 6 darcov

04. 03. Brigáda pri Zvoničke

10. 05. Prednáška s praktickou skúškou KPR

24. 05. Mobilný odber krvi Šajdíkove Humence - 34 darcov (z toho 32 odberov, 2  prvodarcovia)

25. 06. Zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder - 51 osôb

08. 07. Brigáda pri Zvoničke

21. 08. Mobilný odber krvi Senica - 8 darcov

23. 10. Mobilný odber krvi - 6 darcov

24. 10. Zbierka potravín - poháňanie potravinami

11. 12. Mobilný odber krvi - 4 darcovia

13. 12. Poďakovanie darcom formou darčekových balíčkov

14. 12. Návšteva divadelného predstavenia - 12 osôb

Plán práce na rok 2019 v bodoch:

1.    24. 1.           Výročná členská schôdza

2.    29. 1.            Mobilný odber krvi Senica

3.    19. 2.            Mobilný odber krvi Senica

4.    27. 2.            Návšteva divadla v Trnave

5.    apríl              Brigáda v obci

6.    30. 5.            Mobilný odber krvi Šajdíkove Humence

7.    jún                Návšteva kúpaliska Veľký Meder

8.    júl                 Cyklovýlet

9.    august           Mobilný odber krvi Senica

10.  august           Zájazd Veľký Meder

11.  september     Mobilný odber krvi Senica

12.  november      Mobilný odber krvi Senica

13.  november      Poďakovanie darcom krvi

14.  november      Zbierka hračiek pre detský domov v Skalici

15.  december      Zájazd na vianočné trhy Trnava (Bratislava)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

poslanci a komisie

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

logo szchlogo fklogo fklogo fklogo fklogo fk