Rekonštrukcia 2. autobusovej zastávky

3. 8. 2016

 

V roku 2015 bola v obci pri kostole svojpomocne postavená  1. autobusová zastávka. Hlavným garantom stavby bola obec, sponzor a občania, ktorí sa dobrovolne podieľali na stavbe. V tomto roku bola postavená 2. autobusová zastávka, ktorá sa nachádza pri železničnej stanici. Garatni ostali tí istí. Na začiatku boli odstránené staré hrdzavé zastávky, ktoré už neplnili svoj účel a vzľad. Sami zhodnoďte novovybudovanú zastávku. Všetkým občanom, ktorí sa podieľali na stvbe oboch zastávok, obec ďakuje.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk