FARSKÝ ÚRAD V DOJČI

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč

Správca farnosti: Mgr. Ing. Ivan Barus


Adresa: Dojč č. 336, 906 02


Tel.: (+421) 34 6536 123


Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Web: www.faradojc.sk


Číslo účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963


IČO: 34014144


DIČ: 2022562168


Patrocínium: Všetkých svätých


Úradné hodiny v kancelárii farského úradu v Dojči č. 336

každý utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00. V prípade zmeny si treba pozrieť urgentné oznamy na www.faradojc.sk Ďakujeme za pochopenie.


Filiálka: Šajdíkove Humence (vzdialené 2,6 km)

Patrocínium: sv. Augustín, sv. Martin


O Z N A M Y

 

Farské oznamy (8. 8. – 14. 8. 2022)

 

8. 8.

PONDELOK
(Sv. Dominika, kňaza, spomienka)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

D

7:00

 

Svätá omša:
Za Božiu pomoc pre manželov a rodinu Gregovú

D

8:00

9. 8.

UTOROK

(SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, Sviatok)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

D

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:
+ Jozef Drinka, + rodičia z oboch strán

D

18:00

10. 8.

STREDA

(SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, Sviatok)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

ŠH

7:00

 

Svätá omša prenášaná online:
+ starí rodičia Vavrinec a Magdaléna Bilkoví, + syn Viktor, Rudolf, Eduard

ŠH

8:00

11. 8.

ŠTVRTOK

(Sv. Kláry, panny, spomienka)

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

D

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:

Za Božiu pomoc pre rodinu Juraja a Antónie a deti: Juraja, Veroniku, Andrea

D

18:00

12. 8.

PIATOK

(féria alebo Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky ľub. spomienka)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

ŠH

7:00

 

Svätá omša:

+ Michal a Helena Mundoví,
+ rodičia z oboch strán

ŠH

8:00

13. 8.

SOBOTA

(féria alebo Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

ŠH

16:00

 

Svätá omša:

+ Tomáš Havel, + manželka Anna,
+ dcéra Jozefína

ŠH

17:00

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu a možnosť svätej spovede

D

17:45

 

Svätá omša prenášaná online:

+ rodičia Anton a Kristína Jurčoví,

+ rodina Hrubšová

D

18:45

14. 8.

NEDEĽA

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

ŠH

od 8:00

do 9:00

 

Svätá omša:

1. + Rudolf Fila, + manželka Anna, + syn Rudolf, + vnuk Rudolf Jakubec

2. Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života pre Emila Búzka

ŠH

9:00

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

D

9:45

 

Svätá omša prenášaná online:

1.    Za živých i zosnulých farníkov z farnosti

2.    + Vilma Habová, + manžel Stanislav Haba

D

10:45

Skratky: ŠH – Šajdíkove Humence, D – Dojč, farský kostol, D ka – Dojč kaplnka Najsvätejšej Trojice

 

OZNAMY FARNOSTI

  • Online vysielanie z farnosti možno sledovať na online.faradojc.sk kde sa treba registrovať a vytvoriť si prístupové konto. Nový program a oznamy nájdete v online knižnici.
  • V pondelok 8. 8. 2022 pozývame ženy a matky na modlitbové stretnutie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v kaplnke v Dojči o 18:00 večer.
  • V utorok 9. 8. 2022 na sviatok svätej Terézie Benedikty z Kríža, spolupatrónky Európy, bude svätá omša o 18:00 v Dojči a po nej aj modlitba za uzdravenie duše i tela pre rodiny.
  • V sobotu 13.8.2022 sa v nasej farnosti Dojč a Filiálke Šajdíkove Humence bude konať modlitbové bdenie, zápas za uzdravenie duše i tela pre jednotlivcov, manželstva i rodiny podľa cesty Nepoškvrnenej Panny Márie podľa učenia sv. Maximiliána Máriu Kolbeho. Program: Dojč: 18:45 sv. omša vo farskom kostole v Dojči, večera z vlastných zásob Šajdíkove Humence: 21:30 úvodné slovo v kostole v Šajdíkových Humenciach, 22:00 vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s modlitbou uzdravenia duše i tela a piesňami, 00:00 eucharistické požehnanie, od 00:00 do2:00 modlitba sv. ruženca - bratstvo Šajdíkove Humence, od 2:00 do 4:00 modlitba sv. ruženca - bratstvo Dojč, od4:00do7:00 ticha adorácia, 7:00 ranné chvály, 8:00 záverečne eucharistické požehnanie, 9:00 sv. omša v Šajd. Humenciach, 10:45 sv. omša v Dojči. Celý program bude možné sledovať aj prostredníctvom našej farskej internetovej stránky.

OZNAMY BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY

  • Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty frcth.uniba.sk .
  • Bratia dominikáni pozývajú na XXVI. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.–15. augusta 2022 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod. Na PLAGÁTE si môžete pozrieť celý program púte. Srdečne pozývame!

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk