FARSKÝ ÚRAD V DOJČI

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč

Správca farnosti: Mgr. Ing. Ivan Barus


Adresa: Dojč č. 336, 906 02


Tel.: (+421) 34 6536 123


Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Web: www.faradojc.sk


Číslo účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963


IČO: 34014144


DIČ: 2022562168


Patrocínium: Všetkých svätých


Úradné hodiny v kancelárii farského úradu v Dojči č. 336

každý utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00. V prípade zmeny si treba pozrieť urgentné oznamy na www.faradojc.sk Ďakujeme za pochopenie.


Filiálka: Šajdíkove Humence (vzdialené 2,6 km)

Patrocínium: sv. Augustín, sv. Martin


O Z N A M Y

Farské oznamy (20.3. – 26.3.2023)

20.3.
PONDELOK
(Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

ŠH

15:30

 

Svätá omša:
Za animátorov birmovancov a ich rodiny

ŠH

16:30

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu
modlitbu

D

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:
1. Za Božiu pomoc v rodine Morávkovej,
+ Zdenka Otočková (2. výročie)
(Možnosť sv. spovede po sv. omši.)

D

18:00

21.3.
UTOROK
(féria)

Pohreb: + Vladimír Hasák

ŠH

13:00

 

Pohrebná svätá omša: + Vladimír Hasák

ŠH

14:00

22.3.
STREDA
(féria)

Pohreb: + Miroslav Šimek

ŠH

13:00

 

Pohrebná svätá omša: + Miroslav Šimek

ŠH

14:00

23.3.
ŠTVRTOK
(féria)

Pobožnosť krížovej cesty

D

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:
+ Angela Kováčová, + členovia rodiny
(Možnosť sv. spovede po sv. omši.)

D

18:00

24.3.
PIATOK
(féria)

Pobožnosť krížovej cesty

ŠH

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:
+ Ivan a Marta Šiškoví, + čl. z rodiny z o.s.
(Možnosť sv. spovede po sv. omši.)

ŠH

18:00

25.3.
SOBOTA
(Zvestovanie Pána, slávnosť)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

ŠH

15:30

 

Svätá omša: + rodičia Rudolf a Mária Kozumplíkoví, + rodičia z o.s.

ŠH

16:30

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

D

17:00

 

Svätá omša prenášaná online:
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Morávkovú
(Možnosť sv. spovede po sv. omši.)

D

18:00

26.3.
NEDEĽA
(PIATA PÔSTNA NEDEĽA)

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

ŠH

8:00

 

Svätá omša: Poďakovanie za 80 rokov života, + rodičia Štefan a Karolína

ŠH

9:00

 

Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu

D

9:30

 

Svätá omša prenášaná online:
1.    Za živých i zosnulých farníkov farnosti
2.    Poďakovanie za dožitých 65 rokov života

D

10:30

 

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

ŠH

16:00

 

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

D

16:00

 

Svätá omša: Za Božiu pomoc pre kňazov senického dekanátu

ŠH

17:00

 

Svätá omša: Za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny

D

17:00

Skratky: ŠH – Šajdíkove Humence, D – Dojč, farský kostol, D ka – Dojč kaplnka Najsvätejšej Trojice

OZNAMY FARNOSTI

 • V utorok 21.3. 2023 pozývame na stretnutie modlitieb matiek na fare v Dojči o 18:00.
 • V utorok 21.3. 2023 pozývame na stretnutie modlitieb otcov na fare v Dojči o 18:00.
 • Pobožnosť krížovej cesty sa v tomto týždni budeme modliť: štvrtok 17:00 D, piatok 17:00 ŠH, nedeľa 15:00 D i ŠH.
 • Prostredníctvom našej webovej i facebookovej stránky prebieha 40-dňová duchovná obnova na každý jeden deň vo forme textu. Audio forma sa bude vysielať od pondelka 20.3.2023 o 6:00 ráno a bude dostupná v archíve v online knižnici.
 • Slávnostné zasvätenie i obnovenie zasvätenia svätému Jozefovi sa uskutoční na slávnosť svätého Jozefa v pondelok 20. 3. 2023 o 18:00 pri svätej omši v Dojči.
 • Od popolcovej stredy prebieha v našej farnosti veľká miništrantská súťaž o najvyššiu účasť počas pôstu. Prví traja budú odmenený zvláštnymi cenami.
 • Na budúci víkend zo soboty 25. 3. 2023 na nedeľu 26. 3. 2023 sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času sa hodiny posúvajú na 3:00, čiže spíme o hodinu menej.

 

OZNAMY BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY

 • 25.marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.
 • V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke kbs.sk .
 • V týchto dňoch vychádza "nové" číslo nášho časopisu Rozmer 4/2022.
 • Farnosť Trstín pozýva na 2. ročník pešej pôstnej nočnej púte z Trstína – Hájička do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Púť sa koná vždy dva týždne pred Veľkou nocou, tento rok z piatka na sobotu 24. - 25. marca.
 • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .
 • Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Viac informácií nájdete na ckba.sk .
 • V mene Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy oznamujeme, že v týchto dňoch sú do farností Bratislavskej arcidiecézy doručované plagáty k Svetovým dňom mládeže, ktoré sa budú  konať v Portugalsku v termíne 1. - 6. augusta 2023 s možnosťou zúčastniť sa aj programu v diecézach už od 24. júla 2023. Svätý otec František týmto podujatím pozýva mladých ľudí celého sveta, aby sa s ním stretli a obohatili sa skúsenosťou zo spoločenstva celej Cirkvi. Prosíme, aby ste povzbudili mladých vo Vašich farnostiach a spoločenstvách, aby využili túto mimoriadnu príležitosť prežiť nové impulzy k posilneniu viery a spolupatričnosti k Cirkvi. Bližšie informácie o podujatí a registrácii sú na stránke svetovednimladeze.sk alebo sa môžete obrátiť priamo na Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (www.mladezba.sk).

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk