Obec Šajdíkove Humence, Obecný úrad, 906 07 Šajdíkove Humence 48

 


Zoznam daňových dlžníkov

 

Obec Šajdíkove Humence, ako príslušný orgán podl'a Š 4 ods. 1 zákona č.563/2009 zz. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím Š 52, ods.2, písm. a) a ods. 4 zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) týmto zverejňuje na svojej webovej stránke a na informačnej tabuli OCÚ zoznam daňových dlžníkov, podl'a stavu k 31 .decembru 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur. Ak dlžník vyrovná pohl'adávku voči obci, zo zoznamu bude odstránený.

   

 

Daňový dlžník

Adresa/sídlo

Daň z nehnu-

tel'nosti v €

Komunálny

odpad v €

Daňový

nedoplatok

spolu

Bukovský Stefan

Šajdíkove

Humence 37

51,56

262,-

313,56

Ferenčíková Júlia

Šajdíkove

Humence 378

26,77

444,-

470,77

Kalininová Mária

Šajdíkove

Humence 356

 

161,78

161,78

Kevešová Anna

Šajdíkove

Humence 362

63,36

159,-

222,36

Kírová Adriana

Šajdíkove

Humence 376

36,43

205,72

242,15

Kírová Viera

Šajdíkove

Humence 353

88,74

79,50

168,24

Maláriková Lubomíra

Šajdíkove

Humence 248

70,47

148,50

218,97

Malíková Štefánia

Šajdíkove

Humence 373

40,34

507,96

548,30

Portelová Katarína

Šajdíkove

Humence

 

287,73

287,73

Rehák Ivan

Šjdíkove

Humence 128

32,33

397,50

429,83

Alena Skalová

Dojč 101

315,33

 

315,33

Šebestová Anna

Šajdíkove

Humence 276

 

182,-

182,-

Simek Anton

Šajdíkove

Humence 442

 

201 -

201,-

Toráč Pavol

Šajdíkove

Humence 369

162,23

316,50

478,73

Vašek Milan

Šajdíkove

Humence 377

7,65

660,35

668,-

BAMAR TRANS s.r.o.

Šajdíkove

Humence 459

2825,25

110,-

2935,25

 

V Šajdíkovych Humenciach, 20. 06. 2019

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

Európa, Bratislava

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová
matrikárka

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes13
celkomcelkom59582

Meniny Móric zajtra Zdenka