ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

Oznámenie o obstarávaní zmeny strategického dokumentu - doplnok č. 1

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu ,,Zmeny a doplnky č. 5 ÚPO Šajdíkove Humence"

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

Začatie obstarávania  Zmien a doplnkov č. 5 - ÚPO

 

ZMENY A DOPLNKY č. 5

TEXTY:

sprava_obalka

sprava_titulka 

sprievod_sprava

tabulka_ppf

VZN

VÝKRESY:

01_Sirsie_vztahy    

01B_Riesene_uzemie    

02B_Zavazne_nový    

02B_Zavazne_stary   

02C_Zavazne_nový 

02C_Zavazne_stary  

03B_Komplexny_novy   

03B_Komplexny_stary    

03C_Komplexny_novy  

03C_Komplexny_stary

04B_Doprava_novy   

04B_Doprava_stary   

04C_Doprava_novy  

04C_Doprava_stary  0

5A_B_Voda_kanal_novy

05A_B_Voda_kanal_stary   

05A_C_Voda_kanal_novy   

05A_C_Voda_kanal_stary   

05B_B_Plyn_novy

05B_B_Plyn_stary    

05B_C_Plyn_novy   

05B_C_Plyn_stary    

05C_B_Elektro_novy   

05C_B_Elektro_stary

05C_C_Elektro_novy   

05C_C_Elektro_stary    

06_Environment_novy   

06_Environment_stary    

07_Vynatie_ppf

08B_OP_Letisko_Senica    

08C_OP_Letisko_Senica

ÚZEMNÝ PLÁN ZÁKLADNÝ (2006)

01 Širšie vzťahy

02 Výkres regulatívov

03A Kataster obce

03B Komplexný výkres

04 Dopravné riešenie

05A Vodné hospodárstvo

05B Plynofikácia

05C Elektrifikácia

06 Environment MUSES

07 Vyňatie_ppf_lpf

 

ÚZEMNÝ PLÁN zmeny a doplnky č. 2 (dec. 2010)

1 Širšie vzťahy

1B_Uzemie

2A-I_zavazny_stary

2A-II_zavazny_stary

2B-I_zavazny_novy

2B-II_zavazny_novy

3A-I_komplex_stary

3A-II_komplex_stary

3B-I_komplex_novy

3B-II_komplex_novy

4A-I_doprava_stary

4A-II_doprava_stary

4B-I_doprava_novy

4B-II_doprava_novy

5A-I_voda kanal

5B-I_plyn

5C-I_elektro

6A_enviro_stary

6B_enviro_novy

7-I_ppf

ppf_def

Sprava_def

Sprava_obal.pdf

 

ÚZEMNÝ PLÁN zmeny a doplnky č. 4 (máj 2014)

00_Spriev_obalka

00_Spriev_sprava

00_Tabulka_ppf

00_titulka

00_VZN_navrh

01_sirsie_vztahy

01B_Územie

02_regulativ_novy

02_regulativ_stary

03_komplex_novy

03_komplex_stary

04_doprava_novy

04_doprava_stary

05A_voda_kanal

05B_plyn

05C_elektro

06_enviro_novy

06_enviro_stary

07_pp_plf

 

ÚZEMNÝ PLÁN zmeny a doplnky č. 4 - golf

Text S Humence ZaD 4

Vykres 1 S Humence ZaD 4

Vykres 2A S Humence ZaD 4

Vykres 2B S Humence ZaD 4

Vykres 3 S Humence ZaD 4

Vykres 4 S Humence ZaD 4

Vykres 5 S Humence ZaD 4

Vykres 6 S Humence ZaD 4

Vykres 7 S Humence ZaD 4

Vykres 8 S Humence ZaD 4

Listy na prerokovanie

Oznam pre obcanov

  

ÚZEMNÝ PLÁN zmeny a doplnky č. 5

Obalka_SH5_A3

Obalka_SH5_CD

0_Sprava_obalka.pdf

0_Sprava_titulka

0_Sprievod_sprava

0_Tabulka_ppf

0_VZN

 

VÝKRESY

01_Sirsie_vztahy

01B_Riesene_uzemie

02B_Zavazne_nový

02B_Zavazne_stary

02C_Zavazne_nový

02C_Zavazne_stary

03B_Komplexny_novy

03B_Komplexny_stary

03C_Komplexny_novy

03C_Komplexny_stary

04B_Doprava_novy

04B_Doprava_stary

04C_Doprava_novy

04C_Doprava_stary

05A_B_Voda_kanal_novy

05A_B_Voda_kanal_stary

05A_C_Voda_kanal_novy

05A_C_Voda_kanal_stary

05B_B_Plyn_novy

05B_B_Plyn_stary

05B_C_Plyn_novy

05B_C_Plyn_stary

05C_B_Elektro_novy 

05C_B_Elektro_stary 

05C_C_Elektro_novy

05C_C_Elektro_stary

06_Environment_novy

06_Environment_stary

07_Vynatie_ppf

08B_OP_Letisko_Senica

08C_OP_Letisko_Senica

 

ZaD ÚPN-O_Š.Humence_2006

TEXTY 

061123-Obec ŠH-VZN

ÚPN-O Š Humence-ZaD-VZN

ÚPN-O Š.Humence-ZaD-Spriev.správa-final

VÝKRESY

číslo 1

číslo 2A

číslo 2B

číslo 2B pdf

číslo 3

číslo 4

číslo 5

číslo 6

číslo 7

číslo 8

 

ZaD ÚPN-O_Š.Humence_2013

S.Humence ZaD 12013 vykres 1 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 2a cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 2b cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 3 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 4 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 5 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 5b cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 6 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 7 cistopis

S.Humence ZaD 12013 vykres 8 cistopis

Text S.Humence ZaD 12013 cistopis pdf

Uznesenie+VZN pdf

 

ZaD ÚPN-O_Š.Humence_2016

Text S Humence ZaD 4 cistopis pdf

Vykres 1 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 2A S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 2B S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 3 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 4 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 5 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 6 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 7 S Humence ZaD 4 Cistopis

Vykres 8 S Humence ZaD 4 Cistopis

Listy na uloženie pdf 

Uznesenie 492016 1 strana

Uznesenie 492016 2 strana

Priloha VZN 6 2016 Vykres 3

Priloha VZN 6 2016 Vykres 6

VZN 6 2016 pdf

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes36
celkomcelkom82444

Meniny Henrieta zajtra Vratko