I N F O R M Á C I E   P R E   V O L I Č A

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Šajdíkovych Humenciach

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šajdíkovych Humenciach

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Vysielanie politickej reklamy

Usmernenie k volebnej kampani

Počet poslancov do obecného zastupiteľstva

Počet obyvateľov s trvalým pobytom

Vymenovanie zapisovateľa volebnej komisie

E-mailová adresa

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk