ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

 

Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E

 

Vývoz plastov na rok 2020

 

 Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných 

 prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

 Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A BIOKOMPOSTOVANIE

BIOKOMPOSTER

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRA

 


 

2. ZAČATIE SPRÁVNEHO KONANIA - VÝRUB DREVINY

Výrub dreviny - Hasáková Mária Alena 

 

3. TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Upozornenie - objemný odpad

2018

 


 

4. RÔZNE OZNAMY

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1. októbra 2019 začne vyvážať z domácností bio - odpad - orezané konáre zo stromov a krov.

Orezané konáre sprístupnite na svojom pozemku tak, aby zamestnanci obecného úradu počas zvozu k toumuto odpadu mali prístup.

 V prípade záujmu o túto službu, nahláste sa na obecný úrad.

Zber nebezpečného odpadu

   

Zber opotrebovaného kuchynského oleja

 

BIO KOMPOSTOVANIE NA CINTORÍNE

 

        Obedcný úrad oznamuje občanom, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec na miestnom cintoríne,  ktorého je správcom začala kompostovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu.

        Na cintoríne boli umiestnené dva bio kompostéry pre tento odpad. Z toho dôvodu žiadame všetkých občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad,  ako zvyšky rastlín, buriny, trávu, malé konáre, zvyšky živých kytíc, lístie a iný odpad,  ktorý sa rozloží vhadzovali do bio kompostérov.

      Zvyšný odpad, ako plastové obaly, umelé kytice, vence, zvyšky z kahancov a ostatný odpad nebiologického pôvodu je potrené naďalej vhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

     Za pochopenie ďakuje obec. 

 

 Koniec brania bio odpadu v zbernom dvore

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.7.2019 (pondelok) v zbernom dvore, ktorý zriadila obec sa prestane do veľkoplošného kontajnera od občanov brať bio odpad.

Opatrenie je vykonané na základe toho, že obec v rámci úspešného projektu dostala bio kompostéry pre domácnosti, v ktorých si občania môžu kompostovať bio odpad doma.

Ostatné odpadové komodity sa naďalej zberajú v zbernom dore. 

 

B i o k o m p o s t é r y   

 

Vývoz nebezpečného odpadu

                

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE OBCE 

                                                             ROK- 2019

 

       obecný  úrad oznamuje občanom - spoločenským  organizáciam - združeniam v obci,   že dňa 6.4.2019 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h v obci sa uskutoční

 

                                  -  Veľké jarné upratovanie od odpadu -

 

      Zraz je v sobotu o 09.00 h pred obecným úradom, kde sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad.

     Na telef. číslo: 0911 586 123 do uvedenej doby nahlasujte miesta čiernych skládok odpadu na ich zneškodnenie. 

 

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

Interval zberu a vývozu na rok 2019

 

zmena zberu plastov a tetrapakov

 

 

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA - KAŽDÚ SOBOTU

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa  7.4.2018 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h je otvorený zberný dvor každú sobotu, okrem poslednej soboty,  každého kalendárneho mesiaca. Do zberného dvora sa môžu vyvážať komodity - odpad na zneškodňovanie podľa príslušného VZN o odpadoch prijatého obcou. 

 

 

O Z N A M

 

PRISTAVENIE KONTANIERA NA NEBEZ. ODPAD - MÁJ 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dobe od 3.5.2018 (štvrtok) do 7.5.2018 (pondelok) bude pred obecným úradom pristavený kontanier  na  nebezpečný odpad. Jedná sa  napr. o staré autobatérie, staré elektrospotrebiče, farby a podobne. 

 

O Z N A M

 

OZNAM

 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU PLASTOV, SKLA A KOVOVÝCH OBALOV NA ROK 2018                    

ČISTENIE POTOKA

 

ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes11
celkomcelkom64654

Meniny Bohuš zajtra Alfonz