ORGANIZÁCIE V OBCI

 

logo fk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

logo szch

ZO Slovenského zväzu chovateľov

logo fk

TJ Kerko Šajdíkove Humence

logo fk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

logo fk

MS Slovenského červeného kríža

logo fk

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

 

Zber nebezpečného odpadu

   

Zber opotrebovaného

kuchynského oleja

 

BIO KOMPOSTOVANIE NA CINTORÍNE

 

        Obedcný úrad oznamuje občanom, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec na miestnom cintoríne,  ktorého je správcom začala kompostovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu.

        Na cintoríne boli umiestnené dva bio kompostéry pre tento odpad. Z toho dôvodu žiadame všetkých občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad,  ako zvyšky rastlín, buriny, trávu, malé konáre, zvyšky živých kytíc, lístie a iný odpad,  ktorý sa rozloží vhadzovali do bio kompostérov.

      Zvyšný odpad, ako plastové obaly, umelé kytice, vence, zvyšky z kahancov a ostatný odpad nebiologického pôvodu je potrené naďalej vhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

     Za pochopenie ďakuje obec. 

 

 Koniec brania bio odpadu v zbernom dvore

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.7.2019 (pondelok) v zbernom dvore, ktorý zriadila obec sa prestane do veľkoplošného kontajnera od občanov brať bio odpad.

Opatrenie je vykonané na základe toho, že obec v rámci úspešného projektu dostala bio kompostéry pre domácnosti, v ktorých si občania môžu kompostovať bio odpad doma.

Ostatné odpadové komodity sa naďalej zberajú v zbernom dore. 

 

B i o k o m p o s t é r y   

 

 

 

Vývoz nebezpečného odpadu

                

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE OBCE 

                                                             ROK- 2019

 

       obecný  úrad oznamuje občanom - spoločenským  organizáciam - združeniam v obci,   že dňa 6.4.2019 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h v obci sa uskutoční

 

                                  -  Veľké jarné upratovanie od odpadu -

 

      Zraz je v sobotu o 09.00 h pred obecným úradom, kde sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad.

     Na telef. číslo: 0911 586 123 do uvedenej doby nahlasujte miesta čiernych skládok odpadu na ich zneškodnenie. 

 

 

 

Zber triedeného odpadu - plastov a tetrapakov

 

 Interval zberu a vývozu na rok 2019

 

zmena zberu plastov a tetrapakov 

 

 

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA - KAŽDÚ SOBOTU

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa  7.4.2018 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h je otvorený zberný dvor každú sobotu, okrem poslednej soboty,  každého kalendárneho mesiaca. Do zberného dvora sa môžu vyvážať komodity - odpad na zneškodňovanie podľa príslušného VZN o odpadoch prijatého obcou. 

 

 

O Z N A M

 

PRISTAVENIE KONTANIERA NA NEBEZ. ODPAD - MÁJ 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dobe od 3.5.2018 (štvrtok) do 7.5.2018 (pondelok) bude pred obecným úradom pristavený kontanier  na  nebezpečný odpad. Jedná sa  napr. o staré autobatérie, staré elektrospotrebiče, farby a podobne. 

 

 

 

O Z N A M

 

 

OZNAM

 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU PLASTOV, SKLA A KOVOVÝCH OBALOV NA ROK 2018                    

  

ČISTENIE POTOKA

ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA

ZBER POUŽITÝCH OLEJOV A TUKOV

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

Európa, Bratislava

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová
matrikárka

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes12
celkomcelkom59581

Meniny Móric zajtra Zdenka