Geografia a štatistika 

obce k 1. 1. 2021

Celková rozloha obce: 1552 ha

Nadmorská výška obce: 195 m 

Počet obyvateľov: 1 103

z toho muži: 552, ženy: 551

Počet narodených detí: 5

Zomrelí občania: 13

celkovo pochovaných:

Počet prisťah. občanov: 23

Počet odsťah. občanov: 19

Sobáše: 3 

Rozvody: 5

Najstarší obyvatelia obce:

muž: Imrich Jurík, Jozef Královič, 90 r. 

pán Bernard Papánek, 100 r., býva v obci

žena: Hedviga Cintulová, 94 r.

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2020

Celková rozloha obce: 1552

Nadmorská výška obce: 195

Počet obyvateľov: 1 109

z toho muži: 561, ženy: 548

Novorodenci: 12

Zomrelí občania: 7

celkovo pochovaných: 10

Počet prisťah. občanov: 15

Počet odsťah. občanov: 22

Sobáše v kostole: 9, civilný: 1

Rozvody: 1

Najstarší obyvatelia obce

muž: Alexander Glas, 92 r.

žena: Hedviga Cintulová, 93 r.

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2019

Celková rozloha obce: 1552 h

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 109

z toho muži: 561, ženy: 548

Novorodenci: 12

Zomrelí občania: 7

celkovo pochovaných: 10

Počet prisťah. občanov: 15

Počet odsťah. občanov: 22

Sobáše v kostole: 9, civilný: 1

Rozvody: 1

Najstarší obyvatelia obce

muž: Alexander Glas, 92 r.  DD

žena: Hedviga Cintulová, 93 r.

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2018

Celková rozloha obce: 1552 h

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 109

z toho muži: 555, ženy: 554

Novorodenci: 13

Zomrelí občania: 10

celkovo pochovaných: 

Počet prisťah. občanov: 22

Počet odsťah. občanov: 21

Sobáše v kostole: 10, civilný: 2

Rozvody: 0

Najstarší obyvatelia obce

muž: Alexander Glas, 91 r.  DD

žena: Hedviga Cintulová, 92 r.

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2017

Celková rozloha obce: 1552 h

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 107

z toho muži: 546, ženy: 561

Novorodenci: 8

Zomrelí občania: 8

celkovo pochovaných: 11

Počet prisťah. občanov: 27

Počet odsťah. občanov: 36

Sobáše v kostole: 1, civilný: 0

Rozvody: 3

Najstarší obyvatelia obce

muž: Alexander Glas, 90 r.  DD

žena: Mária Šedivá, 92 r. v DD

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2016

Celková rozloha obce: 1 552 H

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 116

z toho muži: 549, ženy: 567

Novorodenci: 12

Zomrelí občania: 8

z toho muži: 4, ženy: 4

Počet prisťah. občanov: 9

Počet odsťah. občanov: 27

Sobáše v  kostole: 16, civilné: 2

Rozvody: 3

Najstarší obyvatelia obce

muži: Alexander Glas, 89 r.

ženy: Mária Šedivá, 91 r.

Geografia a štatistika

obce k  1. 1. 2015

Celková rozloha obce: 1552 H

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 129

z toho muži: 550, ženy: 579

Novorodenci: 9

Zomrelí občania: 10

z toho muži: 2, ženy: 8

Počet prisťah. občanov: 32

Počet odsťah. občanov: 10

Sobáše v kostole: 4, civilný: 0

Rozvody: 4

Najstarší obyvatelia obce

muži: Imrich Jurík, 85 r.

ženy: Zuzana Vítková, 92 r.

Geografia a štatistika

obce 1. 1. 2014

Celková rozloha obce: 1 552 H

Nadmorská výška obce: 195 m

Počet obyvateľov: 1 108

z toho muži: 542, ženy: 566

Novorodenci: 8

Zomrelí občania: 8

z toho muži: 4, ženy: 4

Počet prisťah. občanov: 17

Počet odsťah. občanov: 20

Sobáše v kostole: 4, civilné: 4

Rozvody:

Najstarší obyvatelia obce

muž: Alexander Glas, 88 r. DD

žena: Zuzana Vítková, 91 r.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk