Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - rok 2024. 

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 07.06.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 19.04.2024.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 26.01.2024. 

 

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - rok 2023 

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 01.12.2023.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 20.10.2023.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 21.07.2023 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 20.01.2023.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 28.04.2023. 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 23.06.2023.

 

Zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva - rok 2022

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 12.12.2022 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 11.11.2022.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence dňa 25.02.2022.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence dňa 03.06.2022.

 Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 29. júla 2022.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence 23.09.2022.

 

 

Zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva - rok 2021

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence zo dňa 26.11.2021.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence dňa 29.10.2021.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence zo dňa 27.08.2021.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Šajdíkove Humence dňa 28.05.2021.

Zápisnica zo dňa 27.03.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12.02.2021

 

  

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2020

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.11.2020 

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 31.07.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.03.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ 03.02.2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk