Š K O L S K Á   J E D Á L E Ň

Zriaďovateľ: Obec Šajdíkove Humence

Adresa: 906 07 Šajdíkove Humence 48

Telefón: 034/6586104

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca ŠJ:  Michaela Danielová

Kuchárka: Ľudmila Banyászová

Pomocná sila: Miroslava Sekáčová

 

STRAVNÁ JEDNOTKA:

  •   1,45
  • ZŠ1,15
  • dôchodca2,50 

Strava sa platí jenorazovo  do konca mesiaca september v sume 50,00 . Preplatky za stravu sa budú vyplácať vždy po ukončení školského roka.

 

PLATBA ZA STRAVU:

  • bankovým prevodom na účet: 2600597022/5600,  IBAN  SK 8856000000002600597022
  • dôchodcovia osobne v školskej jedálni.

 

VÝDAJ STRAVY: všetkým stravníkom sa vydáva v čase od 11.00 – 12.00 h

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre materskú školu, základnú školu, dôchodcov a iných stravníkov. Prihlásiť, alebo odhlásiť zo stravy je možné každý pracovný deň, avšak najneskôr do 7 h v deň, keď má byť poskytnutá strava a to osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 034/658 61 04 u vedúcej školskej jedálne. Za neodobranú alebo neodhlásenú stravu sa finančná úhrada neposkytuje.

 

ROZVOZ STRAVY: pre dôchodcov v obci zabezpečuje denne obecný úrad.

 

JEDÁLNY LÍSTOK: zverejnený na nástenke v MŠ, ZŠ na celý týždeň.

 

DOZOR V JEDÁLNI: počas výdaja obedov v školskej jedálni v MŠ a v ZŠ je zabezpečený pedagogický dozor. Počas vydávania obedov platí prísny zákaz vstupu do školskej jedálne MŠ a ZŠ osobám, ktoré sa v školskej jedálni  nestravujú. Je zakázané zo školskej jedálne vynášať jedlo. Každý stravník je povinný dodržiavať hygienické predpisy pri stravovaní.

 

Nariadenie starostu obce 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk