Z Á K L A D N Á   Š K O L A

  

Názov: Základná škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 102, 906 07

Riaditeľ: Mgr. Dana Cintulová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034 658 61 87

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna, 1. stupeň

 

Škola má v školskom roku 2023/24 36 žiakov, 1. roč. - 9, 2. roč. - 8, 3. roč. - 12, 4. roč. - 7.

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú:

1. ročník: Mgr. Dana Cintulová

2.a 4. ročník: Mgr. Simona Filová

3. ročník: Mgr.Janka Záškvarová

 

Vychovávateľka: Paulína Juračková

Školníčka: Viera Filípková

 

      OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci ,

slávnostné zahájenie škoského roka 2023/2024 bude 4.septembra 2023 o 8.30 hod. v školskej jedálni. Žiaci si so sebou prinesú školské tašky a prezuvky. V tento deň sa neučí, nebude obed ani školský klub.

 

 

 

Deti sa stravujú v školskej jedálni, do ktorej sa vozia obedy z materskej škôlky.

 

Na škole je jedno oddelenie školského klubu, chodí do neho 31 detí. V tomto roku pracujú 1krúžok - Mixáčik .

 

O Z N A M Y

 

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/24 sa uskutoční v ZŠ   4.4. 2023 o 15.30 hodine.

 

 

 

Od pondelka 19.9.2022 do piatka 23.9.2022 bude v škole" Zber papiera". Papier treba priniesť poviazaný,podpísaný k telocvični. Prosíme odstrániť kovové časti a nenosiť kartón.

VYBAVENIE

 

Cez letné prázdniny 2021/2022 obec rekonštruovala podlahu vo všetkých triedach, znížili sa vo všetkých triedach stropy, triedy sa vymaľovali. Škola zakúpila so získaných 2% dane (+ príspevok ministerstva) 2 interaktívne tabule a 2 dataprojektory. V súčasnosti sú všetky 4 triedy vybavené interaktívnou technikou.

 

 

HISTÓRIA

 

V roku 1886 bola v Šajdíkových Humenciach postavená prvá školská budova. V nej sa výchova a vzdelávanie, vtedy ešte v nesamostatnom sídle, patriacom administratívno-správne k Borskému Sv. Petru, inštitucionalizovala. V 20. rokoch po reorganizácii školského systému škola svojím programom vstúpila do kultúrno-spoločenského života a prispela tak k integrácii záujmov jeho obyvateľov a formovaniu budúceho obecného spoločenstva. Po vytvorení aj ekonomických podmienok na základe výnosu Župného úradu z 31.12.1926 s účinnosťou od 1. 1. 1927, bolo možné zriadiť samostatnú obec Šajdíkove Humence a v krátkom čase zabezpečiť jej fungovanie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk