Z Á K L A D N Á   Š K O L A

 

logo skoly 

 

Názov: Základná škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 102, 906 07

Riaditeľ: Mgr. Janka Záškvarová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034 658 61 87

Fax: 034 658 61 85

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna, 1. stupeň

 

Škola má v školskom roku 2019/20 38 žiakov, 1. roč. - 12, 2. roč. - 8 , 3. roč. - 4, 4. roč. - 14.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú

1. ročník: Mgr. Mgr. Cintulová

2. - 3. ročník: Mgr. Šípová (zastupuje Mgr. Filovú, ktorá je na materskej dovolenke)

4. ročník: Mgr. Záškvarová

Vychovávateľka: P. Juračková

Školníčka: V. Filípková

 

Deti sa stravujú v školskej jedálni, do ktorej sa vozia obedy z materskej škôlky.

 

 Na škole je jedno oddelenie školského klubu, chodí do neho 26 detí. V tomto roku pracujú 2 krúžky – Mixáčik a Rastieme zdravo.

 

Cez letné prázdniny 2018/2019 sme rekonštruovali podlahu na sociálnych zariadeniach, vymenili gumolit na chodbách, kúpili nové stoly do ŠK a kresielka na chodbu k jedálni. Financoval to OÚ spolu so školou (zber papiera), 2 % z daní, prispevky na ŠK.

 

podlaha1podlaha2podlaha3

 

VYBAVENIE

 

 

HISTÓRIA

 

V roku 1886 bola v Šajd. Humenciach postavená prvá školská budova. V nej sa výchova a vzdelávanie, vtedy ešte v nesamostatnom sídle, patriacom administratívno-správne k Borskému Sv. Petru, inštitucionalizovala. V 20. rokoch po reorganizácii školského systému škola svojím programom vstúpila do kultúrno-spoločenského života a prispela tak k integrácii záujmov jeho obyvateľov a formovaniu budúceho obecného spoločenstva. Po vytvorení aj ekonomických podmienok na základe výnosu Župného úradu z 31.12.1926 s účinnosťou od 1. 1. 1927, bolo možné zriadiť samostatnú obec Šajdíkove Humence a v krátkom čase zabezpečiť jej fungovanie.

 

OZNAMY ŠKOLY

 

 

 Oznam

Základná škola oznamuje, že v dňoch 16.3. - 27.3. 2020 bude škola zatvorená z dôvodu chrípkovej epidémie. Prosíme rodičov, sledovať túto stránku školy na ktorú budú p.uč. 1. a 4. ročníka pridávať úlohy na doma.

 

Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2020/21 bude v ZŠ dňa 22.4. 2020 o 15.30 hod.

 

4.roč. 16.3.

Slov. jazyk - uč. str. 75 - farebne nadpis a poučka do zošita - naučiť sa !!! Prečítať celú stranu.

D.ú. 76/2 do malého zošita.

Matematika - PZ str. 12 celá

Vlastiveda - " Žiar nad Hronom s okolím" str. 27 - 29 - vypracovať a naučiť.

28/7  odpísať: Obec Hodruša Hámre vznikla spojením obcí - Banská Hodruša, Dolné Hámre, Baňa, Vrch a Kopanice. Nachádza sa tu 20 objektov UNESCO - Dolnohodrušský tajch, Štôlňa Rozália, Banícka klopačka....

4.roč. 17.3.

Slov. jazyk - 76/3 a,b,

- farebne odpísať rámček na str. 76 - Pády + otázky  ( 1. Nominatív  Kto? Čo? ........) Naučiť sa  !!!!

76/5 ( auto, auta, autu....)

Matematika  - PZ. str. 13 celá

Prírodoveda  - Živočíchy spoločenstva lúk  str. 82 -83

Naučiť sa : Koník lúčny, Križiak obyčajný, Čmeľ zemný.    83 / 3 a,b Kobylka sága stepná, Kobylka zelená   napísať 2 odlišnosti, 83/4 dvoma vetami

 

4. roč. 18.3.

Slov. jazyk - PZ. str. 44 celá

Vlastiveda - Zvolen s okolím  str. 30 - 32 prečítať, naučiť, vypracovať úlohy, ukázať na mape.

31/7 odpísať: Územie arboréta bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prevažujú tu druhy domáce na Slovensku, slúži na výučbu. Súčasťou je rozárium - rôzne druhy ruží, zbierka kaktusov a sukulentov. Vzniklo 30.3. 1965.

Čítanie str. 92 " Dve sestry"  + úlohy 1,2,3,4,5 ústne.

4. roč. 19.3.

Slov. jazyk .

str. 76/7 otázka farebne - odpoveď perom     Kto predáva bicykel?  Ján Grošlák. ........

/str. 77 farebne nadpis + poučka  - Naučiť !!!!!!      77/2   chlapec, váza, .........

Matematika   PZ. str. 14 celá

Prírodoveda  str.84  dokončiť " Spoločenstvo lúk"   Naučiť sa !!!

Moje poznámky : Medzi živočíchy spoločenstva lúk patrí - Koník lúčny - bezstavovec, hmyz, Križiak obyčajný - bezstavovec, pavúk a Čmeľ zemný - bezstavovec, hmyz. Na lúkach však žije veľa iných viac či menej užitočných živočíchov.

4. roč. 20.3.

Slov. jazyk  str. 77/3 ústne,  77/4 a,   PZ str.45/1,2

Matematika  PZ str.15 celá  ( 15/1  a-   je ich 5,  b - je ich 8 )

Čítanie  str.93 -94 " Ako sa maľuje stena " 1,2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.roč. 23.3.

Slov. jazyk - str. 78 Genitív + poučka farebne - Naučiť !!!

78/1, 78/ 2  (bez) opice  - (bez) opíc

                    ( z) ryby    - ( z ) rýb........, 78/ 3  (z oka,......)

Matematika  - PZ str. 16 - celá, 16/ 4 do malého zošita

Prírodoveda - str. 85 "Spoločenstvo polí " prečítať, 85/1 b, - doplniť, Naučiť sa!!!

Čítanie " Ako sa maľuje na stenu" str. 94 -95 / 3.4

 

Matematika a Slov. jazyk - sa dajú precvičiť aj na stránke - moj.kozmix.sk  (aktivačný kód - skolazdomu) do 15.4. je zdarma

3.ročník Anglický jazyk - žiaci si budú opakovať doteraz prebranú slovnú zásobu z lekcií 1a,b,c 2a,b,c 3a,b,c 4a,b,abecedu,spelovanie slov,čísla do 20, tvary slovesa byť / I´m, you´re,he´s,she´s,it´s,we´re,you´re, they´re z učebnice,malého zošita a pracovného zošita.Nové učivo budú žiaci preberať až so mnou po návrate do školy.

4.ročník Anglický jazyk - žiaci si budú opakovať slovnú zásobu z lekcií 1a,b,c 2a,b,c 3a,b,c 4a,b,c 5a,b,c 6a,b,c 7a,b,c a doteraz prebranú gramatiku .Môžu si prečítať na opakovanie články z lekcií 1 až 7.Nakoľko sa už učíme veci,ktoré sú nad rámec učiva pre 4.ročník nové úlohy žiaci dostávať nebudú.

 

4.roč. 24.3.

Slov jazyk  78/ 4, 78/ 5 ústne,  PZ. 45/ 1, Vetný rozbor

Matematika   PZ str 17 celá

Vlastiveda

Banská Bysrica s okolím  str. 33 - 35 - Naučiť, vypravovať úlohy, 34/7  ( vyhľadať asi 4 vety ) !!!

4.roč. 25.3.

Slov. jazyk - str. 78 nadpis DATÍV - farebne

78/1 odpovedať celou vetou - Chcel by som zatelefónovať.........

78/ 2 - Varecha patrí babičke. ..........

78/ 3 - škrečkovi - škrečkom.......

Prírodoveda str. 86 - celá

Čítanie str. 95/ 5, Do malého zošita nadpis a vypracovať úlohy 95/ 1,4.5

4.roč. 26.3.

Slov. jazyk

str. 79/ 4 -  Čomu sa vždy poteším ? Dobrej knihe.    ..........

79/ 5 - čriede, ........

Matematika  PZ. 18/ 1  ( zátvorka má prednosť ),   str. 18 / 2,3,4,5

Vlastiveda    " POĽANA"  str. 36 -38  vypracovať.  Naučiť!!!

37/7 odpísať : Folklórne slávnosti pod Poľanou vznikli v roku 1966 a konajú sa pravidelne druhý júlový víkend. Súčasťou býva aj jarmok remesiel. Predstavenia sa konajú po celej obci Detva - v DK Andreja Sládkoviča, v Amfiteátri, Kalvárii, Podpolianskom múzeu....

 

4. roč.  27.3.

Slov. jazyk   PZ  str. 46/1,2

Matematika   PZ str. 19 - celá,  19/3  ( od najväčšieho po najmenšie ),  19/ 5 ( čísla - 1,2,3,4 )

Čítanie  - PZ str. 56 - celá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. roč.  30.3.

Slov. jazyk 

str. 79 farebne nadpis - Akuzatív

str. 79/ 2  Chlapec pozdravil dievča. ...........

str 80/ 3 a,    rezeň   - Čo ? rezeň    - Čo?  rezne                                                                                                                                                                                                                                       štetec  - Čo ? štetec  - Čo ? štetce  ..........

str 80/ 5  ( 5 viet )

Matematika   - PZ str 20 - celá

Prírodoveda   - str 87 celá

 Odpísať -Poznámky : Spoločenstvo polí je prírodné spoločenstvo rôznych poľných plodín, iných bylín, húb a živočíchov. Polia vznikli obrábaním pôdy lúk alebo odstránením stromov a krov z lesa - vyklčovaním. Ľudia obrábajú polia aby mali potravu pre seba a krmivo pre zvieratá.

Čítanie - str. 96 Múroobrazy - obrazy na múroch - prečítať, do malého zošita farebne nadpis a vypracovať 96/ 2

 

4 roč. 31.3.

Slov. jazyk 

str. 80 / 4 Otec mi priniesol loptu.  ..........

str. 80 / 6 a, čas, klobúk, .........

Matematika   - PZ str. 21 celá

21/ 2  T - tisícky, S - stovky, D - desiatky, J - jednotky  - Dávaj pozor čo pripočítavaš !!!

21/ 4  - 1520, 6330, 4327, 5520, .......

Vlastiveda 

str. 39  - 41   " Lučenec s okolím "

40/ 8 Odpísať :  Fiľakovský hrad, hrad Šomoška - okrem vodopádu tu je kamenné more 100x40 m.Belianske skaly. Nad obcou Šurice sa týči - eliptický sopečný vrch - Soví  hrad. Neďaleko obce Mučín je Mučínska jaskyňa dlhá 12 m.

      Matematiku si môžete precvičiť od 1. roč. po 4. roč. na stránke    www.abcguru.sk  - registrácia je momentálne zdarma   

 

1.ročník 30.3.2020  od 9.00 do 11.00 online vyučovanie,d.ú.šlabikár str.36/1 čítať,zošit č.4 str.13/4 písať,matematika PZ str.28/ dve posledné cvičenia vpravo.

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes23
celkomcelkom67729

Meniny Benjamín zajtra Hugo