Z Á K L A D N Á   Š K O L A

 

logo skoly 

 

Názov: Základná škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 102, 906 07

Riaditeľ: Mgr. Janka Záškvarová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034 658 61 87

Fax: 034 658 61 85

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna, 1. stupeň

 

Škola má v školskom roku 2019/20 38 žiakov, 1. roč. - 12, 2. roč. - 8 , 3. roč. - 4, 4. roč. - 14.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú

1. ročník: Mgr. Mgr. Cintulová

2. - 3. ročník: Mgr. Šípová (zastupuje Mgr. Filovú, ktorá je na materskej dovolenke)

4. ročník: Mgr. Záškvarová

Vychovávateľka: P. Juračková

Školníčka: V. Filípková

 

Deti sa stravujú v školskej jedálni, do ktorej sa vozia obedy z materskej škôlky.

 

 Na škole je jedno oddelenie školského klubu, chodí do neho 26 detí. V tomto roku pracujú 2 krúžky – Mixáčik a Rastieme zdravo.

 

Cez letné prázdniny 2018/2019 sme rekonštruovali podlahu na sociálnych zariadeniach, vymenili gumolit na chodbách, kúpili nové stoly do ŠK a kresielka na chodbu k jedálni. Financoval to OÚ spolu so školou (zber papiera), 2 % z daní, prispevky na ŠK.

 

podlaha1podlaha2podlaha3

 

VYBAVENIE

 

 

HISTÓRIA

 

V roku 1886 bola v Šajd. Humenciach postavená prvá školská budova. V nej sa výchova a vzdelávanie, vtedy ešte v nesamostatnom sídle, patriacom administratívno-správne k Borskému Sv. Petru, inštitucionalizovala. V 20. rokoch po reorganizácii školského systému škola svojím programom vstúpila do kultúrno-spoločenského života a prispela tak k integrácii záujmov jeho obyvateľov a formovaniu budúceho obecného spoločenstva. Po vytvorení aj ekonomických podmienok na základe výnosu Župného úradu z 31.12.1926 s účinnosťou od 1. 1. 1927, bolo možné zriadiť samostatnú obec Šajdíkove Humence a v krátkom čase zabezpečiť jej fungovanie.

 

 OZNAMY ŠKOLY

 

Pondelok 4.5.   4.roč.

Slov.jazyk - uč. str. 94 - Zámená - prečítať článok  - Prečo musíme ........ + úlohy pod článkom.

Farebne poučku +. naučiť!!!!    94 / 1 (  ja - môj, moja..... , my - náš, naše ........... ., vy - váš, vaše.........   ) 94 /2 (Toto je mačka ( ona). )     

Matematika 

PZ. str. 31 celá,   31/3 a) 6 čísel, b)4 čísla, c) 3 čísla d) 1 číslo

Prírodoveda  ( budeme mať iba 1x za týždeň )

str. 97 -98  Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode.    98/ 3 ( napíš po 5 typických vecí )

 Odpíš :  Vodné živočíchy sa od suchozemských líšia stavbou tela, spôsobom pohybu a dýchaním. Vdychujú žiabrami kyslík rozpustený vo vode, ich telo väčšinou pokrývajú šupiny. Väčšinu tvoria ryby: kapor obyčajný, šťuka obyčajná, pstruh dúhový........

Čítanie  - prefotený list " Jazda smrti " + úlohy

 

Zajtra začína 1 skupina o 9.15,   3 skupina o 9.45,    2 skupina o 10.15

Utorok 5.5.   4.rroč.

Slov. jazyk - str. 95/ 4 ( Karin má nové topánky ( ich) . ),   

str. 95 / 5 ( Aj jeho som pozvala na oslavu.)      PZ. str. 51 / 1

Matematika - str. 32  celá

Vlastiveda - opakovanie - povieme si cez messenger

 

 

 Streda 6.5.   4. roč.

Slov. jazyk  - str.96 /6 ( ja, ty, ........) str. 96  farebne poučku + naučiť !  str.  96 /7 a) prečítať   

str.  96 /7 b) písomne  ( 1. N -ty          - vy )     str. 96 /8  (Nám, .....) str. 96 / 9 ( On odišiel zo školy.)

 Matematika    - str 33 - celá

Čítanie - str 110 - 111 " Ženích zo studne"  str. 111 po vetu -" Ibaže nie nadlho."  PZ str. 61 / 2,3

 Zajtra messenger -  2. sk- 9.15 h,   3.sk. -9.45 h,       1.sk. - 10.15 h.

 Štvrtok  7.5.   4. roč.

Slov. jazyk.   str. 96 / 10( 5 viet ) ( Oni sa hraju s otcom. )  str. 97 / 11a) ( Odpíš vety so zámenami  )  Farebne odpíš poučku + naučiť. str. 97 / 12 a) prečítať  97 / 12b)  napíš  (  N- tvoj zošit           tvoje zošity... )   PZ 51 /2

Matematika -   PZ.  str.34 celá

Vlastiveda - str. 62 - 64   Bardejov s okolím,   str. 63 / 7 ( vyhľadaj asi 4 vety ) Naučiť !

 

 

 

 

Pondelok  11.5.  4.roč.

Slov. jazyk    uč.str. 97 / 13  , str. 97 / 14 ( 2 stĺpce ) str. 98 / 15 ( iba vety kde dopĺňaš zámeno -6 )  str. 98 / 16 ( len vety kde zamieňaš mená 6 -  Jakub už na neho čakal.   .....)

Matematika  - str. 35 celá   35 / 4 ( 5300+1200+500+2800+200 = 10 000 )       35 / 5 ( 6051, 6150, 5160. 5160, 1560, 5061 ......)

 

Prírodoveda  - str. 99 - 100 " Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode " - vypracovať + naučiť.

Čítanie  - str. 113 - 114 po koniec odstavca   - ....večerného zvona.  " Aby porozumenie....."

V pondelok ráno idem k zubárke ( čakajú ma nepríjemné veci ), v utorok volať nebudem , až vo štvrtok, ak by som v útorok ráno nedala úlohu, tak dám poobede, alebo v stredu ráno )

1.ročník 11.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú.šlabikár str. 62 celá - čítať. Písanie - zošit č.5 - str.5 - prepis.Matematika - malý fialový zošit - 8 príkladov s dnešným dátumom - vypočítať.

Utorok  12.5.  4.roč.

Slov. jazyk - uč.  str. 98 / OPAKUJME SI,   98 / A,    98 / B,     PZ str. 51 /3

Matematika  - PZ str. 36  celá

Vlastiveda  str. 65 -67 Prešov s okolím

str. 66 / 7  Odpíš: Solivar v Prešove - národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. K objektu na ťažbu kamennej soli patrí najmä šachta Leopold.

( Messenger hovor vo štvrtok 1.sk. 9.15 h., 2.sk. 9.45 h., 3.sk. 10.15 h.   Občas si pozrite nástenku bezkriedy )

 

 

Streda 13.5.  4. roč.

Slov.jazyk -  PZ. str. 52 celá  + uč. str. 99 farebne nadpis " Číslovky " + poučka

Matematika - PZ. str. 37 celá

Čítanie - dočítať str. 114 - 115( hore ), str. 115 / 3 do malého zošita

 Štvrtok 14.5.   4. roč.

Slov. jazyk  - str. 99 / 1a,b, - len prečítať,  str. 100 / 2a, - prečítať  ,  str. 100 - farebne poučku do zošita + naučiť,   str. 100 / 3 ( jeden, dva, tri .....), str. 100 / 4 píš iba slovné spojenia s číslovkou ( tri poschodia, šesť tried, .......)

Matematika  - PZ str. 38 celá

Sloh -   učebnica SJ    str.93 do slohového zošita nadpis - Opis osoby a literárnej postavy           str. 93 / 1a, (vyber si -čítanka str.8, str. 39, str. 44, str. 64, str. 80  ) pokračuj str.93 / 1 c,d,e,f

Piatok  15.5.   4.roč.

Slov.jazyk-  str. 100 nadpis + prečítať tabuľku,  str. 101/ 5,  str. 101 /6 ( celou vetou - Mám desať rokov.... )   str. 101 / 7      PZ str. 53 /1,2

Matematika  - PZ str. 39 celá

Čítanie  - prefotený list " Dievčatko z veže "   PZ str. 62 celá

( Do stredy spravte prípravu na monitor čo dostanete do schránky  " Svetozár Mydlo"  )

Pondelok 18.5.  4.roč.

Slov. jazyk  -str. 101 /9 a,    str. 101 / 10 ( 4 vety ),   102 / 12 ( 26 - radová, .....) str. 102 -farebne  odpíš a nauč sa poučku ( čo sú radové číslovky ),  str. 102 / 13,  PZ str. 53 / 3

Matematika - PZ str. 40 - celá, 

str. 40 / 2 - Kaštieľ Betliar za jeden mesiac navštívilo 1382 turistov a hrad Krásna Hôrka 2407. O koľko viac turistov navštívilo Krásnu Hôrku ? Koľko návštevníkov navštívilo hrad a kaštieľ spolu ?

Prírodoveda - str. 101 celá, str. 101 /1 ( 3 živočíchy)

Odpíš :  Niktorým živočíchom žijúcim pri vode slúži voda ako zdroj potravy - kačiča divá. Niektoré sa v nej rozmnožujú - komár, vážka.

Čítanie  - str. 115 -116  " Zo života zrkadiel " po koniec odseku na str. 116  - a triešti vodná pena.

( Zajtra messenger  -  3sk . -9.15 h.,  2sk. - 9.45 h.,   1sk. - 10.15 h.,  pripravte si PZ matematika- skontrolujem si niektoré úlohy, tak čo vám chyba dorobte, a PZ slov. jazyk. )

1.ročník 18.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú. čítanka str. 8-9 Lastovička na lepe - čítať.Písanie- malý modrý zošit č.3 - prepis s dnešným dátumom. Matematika - malý fialový zošit - predpísané príklady s dnešným dátumom vypočítať.

ANGLICKÝ JAZYK pre 3.a 4. ročník - dnes vám do schránok doručím úlohy na precvičovanie, ktoré opäť vypracujete podľa dátumu. Po vypracovaní mi ich môžete hodiť do školskej schránky na kontrolu.Predchádzajúce úlohy, ktoré som vám skontrolovala vám dnes vrátim.Každému som napísala ako pracoval,pozrite si to prosím.

 

Utorok 19.5.  4. roč

Slov. jazyk - str. 102  nadpis  Pravopis radových čísloviek, prečítať tabuľku.  str. 102 /15 ( dvadsiaty deviaty,.....), 102 / 16 ( piaty, ....) str. 103 / 17, 18. 

Matematika - PZ str.42 - celá

Vlastiveda str. 68 - 70 Spiš

str. 69 / 7 odpíš : Oltár vznikal v rokoch 1508 - 1517. Je to neskoro gotická sakrálna pamiatka. Má výšku 18,62 m. Patrí k najväčším umeleckým dielam svojho druhu v zaalpskej Európe.

1.ročník 19.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú. čítanka str.10 Aby mravce nezablúdili 1. časť čítať.Písanie - malý modrý zošit č.3 - prepis s dnešným dátumom napísať. Matematika- malý fialový zošit - 6 príkladov na odčitovanie vypočítať.

 

Streda  20.5.   4. roč.

Slov. jazyk - str. 103 / 19 ( jedna pieseň - prvá pieseň , ....), str. 103 / 20 ( zopakovať číslovky podľa pojmovej mapy ),  str. 103 / OPAKUJME SI,    str. 103 / A,B,   PZ str. 54 /6 (dvadsiate prvé storočie.....)

Matematika - str. 47 celá + Monitor

Čítanie - str. 116  druhá časť pribehu " Zo života zrkadiel "

1.ročník 20.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú.čítanka str.10 Aby mravce nezablúdili 2.časť textu - čítať.Písanie - malý modrý zošit č.3 - prepis s dnešným dátumom - napísať. Matematika PZ str. 61 - posledné cvičenie vpravo hore.

 

OZNAM

1.6. 2020 začína opäť vyučovanie v škole, prosíme rodičov aby nevstupovali do budovy školy, deti prinesú  a pri vstupe odovzdajú Vyhlásenie o zdravotnom stave s aktuálnym dátumom. Pri vstupe im bude zmeraná teplota, budú mať jedno náhradné rúško ( vo svojej triede ho mať nemusia nasadené). Vypísaný papier či dieťa nastúpi, prípadne nenastúpi do ZŠ, vhoďte do schránky pri škole a doplňte či bude navštevovať družinu - ŠK áno ( nie ) . Sledujte aj naďalej stránku školy kde budeme dopĺňať aktuálne informácie.

Štvrtok  21.5.   4.roč.

Slov. jazyk   str. 104 nadpis  Slovesá - prečítať - Prečo je dôležité rozprávať sa ?   , farebne napísať poučku str. 104/ 1 ústne, str. 104 / 2 ( píšem, počúvam.....) + 5 viet,  str. 105 / 3 ,  PZ str. 55 /1

Matematika    - PZ str. 48 celá

Sloh - prečítate mi.

1.ročník 21.5.2020 - od 8.00 do 10.30 online vyučovanie. D.ú.čítanka str.12 Mamička má sviatok 1.časť článku - čítať.Písanie - zošit č.5 str.10 cvičenie 2 - napísať 10 slov. Matematika PZ str.62/4.

 

Piatok 22.5   4.roč.

Slov.jazyk  - str.105 / 4 ,  str. 105 - farebne poučka + naučiť,  str.105 /5 ústne,  str.105 / 6a,( vyskakovať, skackať, hopkať.....),  str.105 /6b,   str.105 / A ,   PZ str.55 / 2,  Monitor - Stupava         

Matematika - PZ str. 49 celá

Čítanie - str. 117 dočítať príbeh, do malého zošita úlohy str.117 / 3,4

 

Dnes vám zavolám o 9.30 -1sk., 9.35- 2sk., 9.40 - 3sk. ,spýtajte sa rodičov kto bude chodiť do ŠK, potrebujem túto informáciu aby sme vedeli rozdeliť triedy.

 

1.ročník - 22.5.2020 - od 9.00 do 11.30 hod. online vyučovanie.D.ú.čítanka str.12 Mamička má sviatok 2.časť - čítať. Písanie - zošit č.5 str.11/5,6 písať. Matematika - malý fialový zošit - rámčekové príklady s dnešným dátumom.

1.ročník - 25.5.2020 - Čítanka str.14 Vrabce - čítať.Vypracovať cvičenia v čítanke 14/1 , 15/2,3.Báseň Chyba veliká a Hádanku stačí iba raz prečítať.Písanie- zošit č.5 str.12/1,2 napísať.D.ú. z písania je v malom modrom zošite prepis s dátumom 25.5. Matematika - PZ str.64 - celá.

1.ročník - 26.5.2020 - Čítanka str.16 Farebné ceruzky - čítať. Vypracovať aj cvičenie 1 a 2 pod textom.Vtip iba raz prečítať. Písanie- zošit č.5 str.13/3,4,5,6 - napísať.D.ú.prepis v malom modrom zošite s dátumom 26.5. Matematika PZ str.65 -celá.

V pondelok 25.5. a v utorok 26.5.2020 online vyučovanie pre 1.ročník nebude. Poprosím vás, aby si žiaci vypracovali úlohy podľa zadania hore.Od stredy sa zasa budeme učiť ako obvykle od 9.00 hod. Ďakujem za pochopenie.

 

Pondelok 25.5. 4.  roč.

Slov. jazyk - str.106 nadpis farebne " Neurčitok"  + poučka - prečítať, naučiť.str. 106 / 1 ( Zajtra ti zavolám. ......)str. 106 / 2 ( hľadal - hľadať, odišli - odísť, .....)  str. 106 / B ( chodiť - kráčať, .....) PZ str. 55 / 1,2 dole

Matematika  - str. 50 -51 celé

Prírodoveda - str. 102 celá + naučiť

Čítanie - str.118,  PZ str. 63 - celá

 

Utorok  26.5.   4.roč.

Slov jazyk - str. 107 farebne nadpis - Časovanie slovies - prečítať + farebne poučka - naučiť, str. 107 / 1 ( kresliť - kreslíme, utekať - utekáme, ....) str. 107/ 2 ( hľadáme - my, odomykám - ja,...) str. 107/ 3 ( obedovali - včera, ....), str. 107/ Aa, ( on pečiatkuje, ...), PZ str.56 / 1 hore                            

Matematika  - PZ str. 52 celá , Pri násobení 10, 100, 1000 - pridávaš toľko núl koľko má čislo ktorým násobíš - 30 . 10 = 300,   4 . 100 = 400,  20 . 1000 = 20 000,                                                 

Vlastiveda - str. 71 - 73  Stará Ľubovňa s okolím.   str. 72 / 8 vyhľadaj 4-5 viet

 

Streda 27. 5.  4. roč.

Slov. jazyk - str. 108 nadpis- Osoba a číslo slovies - prečítať celú stranu + naučiť.                            Odpíš farebne : Osoba a číslo slovies sú gramatické kategórie. Rozlišujeme 2 čísla -jednotné a množné a 3 osoby - 1. osoba ja /my,  2.osoba ty/ vy,  3.osoba on, ona, ono /oni, ony                        str. 108 /3 ja plávam, ty plávaš,.....),  str. 108/ 4 ( doplň farebne )                                                      

Matematika - PZ str. 53 celá

Čítanie - PZ str. 64 - celá.

 

Oznam - Vyučovanie bude v mesiaci jún do 11.40 hod. , deti budú obedovať vo svojej triede, po obede asi o 12.00 odchádzajú domov  , Šk bude do 15.00 hod.( deti ktoré niesú prihlásené sa v priebehu mesiaca nemôžu prihlásiť). Žiaci nesmú chodiť do iných tried okrem svojej. Na WC s rúškom ( štítom ) dvaja z jednej triedy.

1.ročník - 27.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú.čítanka str.17  Umelec.Písanie - malý modrý zošit č.3 - prepis s dnešným dátumom. Matematika - PZ str. 66/ posledné dve cvičenia vpravo.

 

Štvrtok  28.5.     4 .roč.

Slov. jazyk - str. 109 / 5 ( ja varím, my varíme,....),  str. 109 / 6 ( nafukuje - 3.os.jed.č. ,....)  str.109 / 7  ( 1.os.jed.č.- pozorujem, 3.os.mn.č. - hľadajú, ......), str. 109 / 8 (iba slovesá - rozprávame, uvoľníme, .....)   PZ str. 56 / 1                                                                                                               

Matematika - Geometria - str. 7 celá, str. 7 / 3 ( 4 obdĺžniky- modrý, zelený, žltý, fialový ), str.7 / 4 a, str. 7 / 4 b, -nie                                                                                                                                      

Sloh - ser. 111 - prečítať " Rozprávame o čom sme čítali " . Do slohového zošita farebne napísať- nadpis - Reprodukcia + poučka. str. 111/ 1,  111/ 3 ústne ( na stredu 3.6.v škole )

 1.ročník 28.5.2020 - od 9.00 do 11.30 hod.online vyučovanie.D.ú. čítanka str.18 Klamárik-somárik 1.časť - čítať. Písanie do zošita č.5 na str.23 opis viet označených krížikom z čítanky na str.19 cvičenie 2.Matematika - malý fialový zošit - rámčekové príklady s dnešným dátumom - vypočítať.

 

Piatok 29.5.   4. roč.

Slov. jazyk -  str. 110 / 9 ( povedala - 3.os.j.č., pôjdeme - 1.os.mn.č. .....)   str. 110 / 10a, naučiť ( 10b -nie),   str. 110 / A a, (dobyť, bývať ......)  str. 110 / A b,( dobývame, bývame, ....), str. 110 / B ( 1.os. j.č. - vyletím, 3.os.mn.č. - vyperú, .....)   PZ str.56 /2

Matematika  - Geometria  - str. 8 - celá, str. 8 / 2 ( z BB do PP - 116 km,  z PP do KE - 115 km, ....)

Na stránke - bezkriedy - máte nejaké testíky - vypracovať,do pondelka dorobte všetky úlohy ktoré ešte nemáte.

OZNAM - prvý deň nástupu do školy ,to je pondelok 1.6. 2020   privedie a príde vyzdvihnúť každé dieťa do školy rodič, alebo niekto z rodiny.

1.ročník 29.5.2020 - od 9.00 do 11.30 online vyučovanie.D.ú.čítanka str.18-19 Klamárik-somárik 2.časť - čítať. Písanie - zošit č.5 str.16 cvičenie 3 - napísať. Matematika - malý fialový zošit príklady s dnešným dátumom - vypočítať.

erb

 

Šajdíkove

Humence

oficiálne stránky obce

 

 

O B E C N Ý   Ú R A D

ÚRADNÉ HODINY

Po  7.30-12.00  12.30-16.00
Ut  7.30-12.00   12.30-15.30 
St  7.30-12.00  12.30-17.00 
Št  nestránkový deň
Pi  7.30-13.00  

prestávka 12.00-12.30

 

KONTAKT

Telefón: 034/658 61 23               

Fax: 034/658 61 23

Mobil: 0911/586 123

906 07 Šajdíkove Humence 48

info@sajdikovehumence.sk

ZAMESTNANCI OÚ

Telefon: 034/654 25 92
Jana Filipová
referát, daň z nehnuteľnosti
Anna Filípková
referát, účtovníčka
Mgr. Andrea Greňová

matrikárka

 

obecny uradm

 

 

 

 

 

 

 

 Počet návštev

návštevy dnesnávštevy dnes1
celkomcelkom71600

Meniny Karolína zajtra Lenka