Z Á K L A D N Á   Š K O L A

  

Názov: Základná škola

Adresa: Šajdíkove Humence č. 102, 906 07

Riaditeľ: Mgr. Janka Záškvarová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 034 658 61 87

Fax: 034 658 61 85

Zriaďovateľ: obec

Typ: štátna, 1. stupeň

 

Škola má v školskom roku 2021/22 38 žiakov, 1. roč. - 13, 2. roč. - 8 , 3. roč. - 11, 4. roč. - 6.

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú:

1. ročník: Mgr. Záškvarová

2. - 4. ročník: Mgr. Khulová (zastupuje Mgr. Filovú, ktorá je na materskej dovolenke)

3. ročník: Mgr. Cintulová

Vychovávateľka: P. Juračková

Školníčka: V. Filípková

 

Deti sa stravujú v školskej jedálni, do ktorej sa vozia obedy z materskej škôlky.

 

Na škole je jedno oddelenie školského klubu, chodí do neho 26 detí. V tomto roku pracujú 2 krúžky - Mixáčik a Mladý hasič.

 

O Z N A M Y

 

 

 

Zápis do 1. ročníka

sa uskutoční 20. apríla 2021 bez prítomnosti detí a rodičov v ZŠ.

Pracovné listy k zápisu vypracujú deti v rámci výuky v MŠ.

 Tlačivá k zápisu:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa, Dotazník, Splnomocnenie budú k dispozícii v MŠ.

    Rodičia ktorých deti nenavštevujú MŠ, si môžu dohodnúť zápis na tel. čísle 0911 197211- Mgr. Záškvarová riaditeľka školy.

                                                

 

 

 

 

Od pondelka 8.3.2021 bude vyučovanie prezenčne pre všetkých žiakov. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu. Školský klub bude naďalej len pre tých čo potrbujú ( nemajú kde byť).

 

 

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva,vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa Základná škola od 8.2. 2021 otvára prezenčne ( bude sa vyučovať v škole). Podmienkou otvorenia je negatívny test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu ( odporúča sa testovanie oboch rodičov/ zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti)

 

Základná škola Šajdíkove Humence bude do 29.01.2021 zatvorená. O otvorení budú rodičia včas informovaní.

Na základe aktuálneho vývoja pandemickej krízovej situácie, bude vyučovanie od 11. 1. 2021 prebiehať dištančne (pani učiteľky budú rodičov informovať, akou formou). Do školy by sa malo nastúpiť 18. 1. 2021.

 

 Nové potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré je nutné odovzdať pri nástupe dieťaťa do školy si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade od stredy 11.11. do piatku 13.11.2020 počas úradných hodín.

 

Základná škola z dôvodu COVID 19 uzatvorená do 15. 11. 2020 vrátane. Vyučovanie v škole začne v pondelok 16.11.2020. 

 

 

VYBAVENIE

 

Cez letné prázdniny 2018/2019 sme rekonštruovali podlahu na sociálnych zariadeniach, vymenili gumolit na chodbách, kúpili nové stoly do ŠK a kresielka na chodbu k jedálni. Financoval to OÚ spolu so školou (zber papiera), 2 % z daní, prispevky na ŠK.

 

 

HISTÓRIA

 

V roku 1886 bola v Šajdíkových Humenciach postavená prvá školská budova. V nej sa výchova a vzdelávanie, vtedy ešte v nesamostatnom sídle, patriacom administratívno-správne k Borskému Sv. Petru, inštitucionalizovala. V 20. rokoch po reorganizácii školského systému škola svojím programom vstúpila do kultúrno-spoločenského života a prispela tak k integrácii záujmov jeho obyvateľov a formovaniu budúceho obecného spoločenstva. Po vytvorení aj ekonomických podmienok na základe výnosu Župného úradu z 31.12.1926 s účinnosťou od 1. 1. 1927, bolo možné zriadiť samostatnú obec Šajdíkove Humence a v krátkom čase zabezpečiť jej fungovanie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk