logo ck 

 ČERVENÝ KRÍŽ

 

 

 

Názov: MSSČK

Adresa: Šajdíkove Humence

Forma: spolok
Založenie:
Sídlo:

Predseda: Anna Šefčíková
Tajomník: Ing. Dana Čižmárová
Pokladník: Jana Hlavenková

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 0908 761 794

 

V súčasnosti má spolok 70 členov. Činnosť MSSČK je zameraná na podporu BDK - bezpríspevkového darcovstva krvi a organizáciu mobilných odberov v obci. Okrem toho organizuje:

  1. Prednášky o prvej pomoci pre deti ZŠ a dospelých.

  2. Charitatívne zbierky.

  3. Ozdravný jednodňový pobyt do Thermal parku Veľký Meder.

  4. Cyklotúry pre deti aj dospelých.

  5. Výlet na vianočné trhy.

  6. Brigády v obci.

  7. Posedenie pre darcov krvi v obci.

MSSČK úzko spolupracuje s územným spolkom SČK v Senici  aj s obecným úradom.

 

 

HISTÓRIA SPOLKU - MSSČK bol založený okolo roku 1955. Zakladajúcimi členmi boli Anna Dvorská, Štefánia Pavlovičová, Mária Cintulová, Jozef Cintula, Emília Kolajová.

30. 5. 2019 - mobilný odber krvi

 

Dňa 24. 1. 2019 sa konala výročná členská schôdza MSSČK Šajdíkove Humence, ktorej sa zúčastnilo 29 členov MSSČK a 1 hosť za miestne zastupiteľstvo pán Petrík Pavol.
Zhromaždenie schválilo správu o činnosti za rok 2018, správu o hospodárení za rok 2018 a plán práce na rok 2019.
Správa o činnosti za rok 2018 v bodoch:

23. 01. Mobilný odber krvi Senica - 5 darcov

10. 02. Kultúrny program k oslave fašiangov v ŠH

13. 02. Mobilný odber krvi Senica - 6 darcov

04. 03. Brigáda pri Zvoničke

10. 05. Prednáška s praktickou skúškou KPR

24. 05. Mobilný odber krvi Šajdíkove Humence - 34 darcov (z toho 32 odberov, 2  prvodarcovia)

25. 06. Zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder - 51 osôb

08. 07. Brigáda pri Zvoničke

21. 08. Mobilný odber krvi Senica - 8 darcov

23. 10. Mobilný odber krvi - 6 darcov

24. 10. Zbierka potravín - poháňanie potravinami

11. 12. Mobilný odber krvi - 4 darcovia

13. 12. Poďakovanie darcom formou darčekových balíčkov

14. 12. Návšteva divadelného predstavenia - 12 osôb

Plán práce na rok 2019 v bodoch:

1.    24. 1.           Výročná členská schôdza

2.    29. 1.            Mobilný odber krvi Senica

3.    19. 2.            Mobilný odber krvi Senica

4.    27. 2.            Návšteva divadla v Trnave

5.    apríl              Brigáda v obci

6.    30. 5.            Mobilný odber krvi Šajdíkove Humence

7.    jún                Návšteva kúpaliska Veľký Meder

8.    júl                 Cyklovýlet

9.    august           Mobilný odber krvi Senica

10.  august           Zájazd Veľký Meder

11.  september     Mobilný odber krvi Senica

12.  november      Mobilný odber krvi Senica

13.  november      Poďakovanie darcom krvi

14.  november      Zbierka hračiek pre detský domov v Skalici

15.  december      Zájazd na vianočné trhy Trnava (Bratislava)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk