logo fk   FUTBALOVÝ KLUB TJ Kerko

 

 

 

HISTÓRIA

 

História futbalu sa začala v roku 1949, takmer z ničoho. Nebolo dresov, kopačiek, ani hráčov. Našla sa však stará futbalová lopta, nadšenie a lúka v majeri, ktorá bola prvým článkom riadiacej sa telovýchovnej jednoty. Rok 1950 je rozhodujúci pre vznik organizovanej činnosti. Bol zvolený predseda, ktorým sa stal riaditeľ tunajšej školy Jozef Kadlečík. Ostatné funkcie sa prideľovali z prípadu na prípad, podľa toho, kto čo vyjednal. Spomedzi prvých aktívnych futbalistov hodno spomenúť aspoň tých najstarších: Štefan Masár, Viliam Ďuriš, Ferdinand Rehák, Frntišek Kolaja, Elenúr Prétory, Ján Sekáč a najstarším hráčom vôbec bol 38 ročný Jozef Kadleč...