OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

Starosta obce
Pavol Burda

 

Obecné zastupiteľstvo

Pavel Petrík - zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA
Ing. Pavol Červenka
Otto Drozda
Ing. Štefan Fila
Ing. Marián Nemečkay
Anna Šajdíková

 

Obecné zastupiteľstvo Šajdíkove Humence zriaďuje komisie a zvolilo predsedov a členov komisií
 

Komisia finančno-rozpočtová a sociálna
Predseda: Ing. Hana Buzeková, MBA
Členovia: Oľga Jediná, Anna Šajdíková

 

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Ing. Marián Nemečkay
Členovia: Pavol Ráček, Zuzana Lajdová

 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Otto Drozda
Členovia: Pavol Petrík, Mgr. Ladislav Cintula

 

Komisia výstavby a poľnohospodárstva
Predseda: Ing. Pavol Červenka
Členovia: Ing. Štefan Fila, Mgr. Renáta Drahošová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:
Predseda: Pavel Petrík
Členovia: Ing. Pavol Červenka, Anna Šajdíková 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk