Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence: 

 Množstvo komunálneho odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

     

               Rok - 2019

           Obec šajdíkove Humence zastúpená starostom obce zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

             Úroveň vytriedenia komunálnach odpadov v obci Šajdíkove Humenece za rok 2019 je

                                                                   25.64 %

 

          Rok - 2018

        Obec šajdíkove Humence zastúpená starostom obce zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

            Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2018 je:

                                                              20.21 %

 

 

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk