Oznámenia verejných funkcionárov podľa úst. zákona č. 357/2004 Z.z.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Zloženie:

Predseda komisie:   Pavel   Petrík

Členovia komisie:    Marián Nemečkay, Ing.

                                Martin Janík

 

MAJETKOVÉ POMERY STAROSTU

 

 

 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.

  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk