Oznámenia verejných funkcionárov podľa úst. zákona č. 357/2004 Z.z.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Zloženie:

Predseda komisie:   Pavel  PETRÍK

Členovia komisie:    Pavol Červenka, Ing.

                                Anna Šajdíková

 

MAJETKOVÉ POMERY STAROSTU

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.

  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk