amplion

 

 


  Hlásenia obecného rozhlasu

 

Stavebniny Archa v Dojči vás pozývajú na deň otvorených dverí spojený s oslavou MDD v sobotu 3.6.2023 od 11.00 do 22.00 hod. v areáli stavebnín.  Čaká vás občerstvenie a rôzne atrakcie pre deti.  Deti majú vstup zdarma.    

 

 Starosta obce vyhlasuje dve výberové konania na obsadenie funkcie:

- Riaditeľ /-ka/  ZŠ Šajdíkove Humence

- Riaditeľ /-ka/  MŠ Šajdíkove Humence 

Všetky podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.

 

Dnes 5.5.2023  v čase od 12.50  do 13.10  bude mäsovýroba Myjava predávať mäsové výrobky v pojazdnej predajni.

 

Miestny odbor Matice slovenskej Senica pozýva širokú verejnosť na prednášku slovenského ekonóma a prognostika profesora Petra Staněka spojenú s besedou. Témou prednášky bude 30. výročie vzniku Slovenskej republiky ako slobodného a demokratického štátu.

Prednáška sa uskutoční v kinosále Domu kultúry v Senici v pondelok 8.mája o 17. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

 

Stavebniny Archa Dojč oznamujú zmenu otváracích hodín do pondelka do piatka od 7.00  do 17.00  a v sobotu  od 7.00 do 12-tej hodiny.

 

Dňa 04.05.2023, t. j. vo štvrtok bude prebiehať odpočet elektromerov od všetkých dodávateľov elektrickej energie.  ZSE  žiada občanov o sprístupnenie elektromerov z dôvodu vizuálnej kontroly a fotodokumentácie. 

 

 Kontajner na nebezpečný odpad

Obecný úrad oznamuje, že od utorka 9.5. do piatka 12.5.2023 bude pred obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad určený na:

 • žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
 • lepidlá, farby, tlačiarenske farby, živice obsahujúce nebezpečné látky
 • batérie, akmulátory
 • elektroodpady - chladničky, rádiá, práčky atď.
 • motorové oleje v uzatvorených nádobách

 

Jarné upratovanie obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 22.4.2023 od 09.00 h sa v obci uskutoční "Upratovanie obce od odpadu". Zraz je v  pred obecným úradom, kde sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad. 

 

Základná škola Šajdíkove Humence pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 04.04.2023 o 15,30 hod. 

Vývoz papiera sa uskutoční podľa rozpisu Technických služieb dňa 29.03.2023.

 

ZOOM optika Bratislava bude dňa 29.03.2023 v čase od 14,00 - 16,00 na trhovisku v bielom označenom mikrobuse merať bezplatne dioptrie. V ponuke majú okuliare už od 24,00 € aj so sklami. 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Šajdíkove Humence oznamuje, že spoločná svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v nedeľu 26. marca 2023 od 16:00  hod. v kostole v Šajdíkovych Humenciach.  O 17:00 hod. bude slúžená večerná Svätá omša.

 

Starosta obce poveruje členov DHZ v obci na vykonanie preventívnych prehliadok na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku.  Každý člen DHZ sa pred kontrolou preukáže kartičkou na oprávnenie kontroly.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 14.3.2023 budú prebiehať v obci  odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade vašej neprítomnosti, alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.“

Odpočty budú prebiehať približne do 17.3.2023.

 

 Občania, ktorí majú konáre pripravené na vývoz, nahláste sa obecnom úrade, aby sa v najbližšej dobe odviezli.

 

Miestny dozorný výbor v Šajdíkovych Humenciach pri COOP Jednota Senica oznamuje svojim členom, že dňa 09.03.2023 - štvrtok sa uskutoční výročná členská schôdza o 16,00 hod. v klube dôchodcov v Šajdíkovych Humenciach. 

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ bude od 21.02.2023 do 24.02.2023 materská škola zatvorená. Materská škola Šajdíkove Humence bude v prevádzke od pondelka 27.02.2023.

D:21.02.2023

 

Spoločnosť Golfballs Slovakia pozýva všetkých občanov na Fašiangy, ktoré sa uskutočnia dňa 18.02.2023 od 10,30 hod. v priestoroch záhrady. Okrem dobrého tradičného i netradičného fašiangového jedla si môžete posedieť pri cimbalovke a vychutnať si vystúpenie búranských šablárov. Vstup je voľný.

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence bude dňa 10.02.2023 z technických príčin zatvorený. Súrne prípady volajte na t. č. 0911 586123.

 

       Obecný úrad pozýva občanov  na "Fašiangovú zabíjačku", ktorá bude dňa 11.2.2023 o 14.00 h na parkovisku pri KD.

      K dobrej nálade a pohode prispejú zabíjačkové špeciality a hudba. 

 

Obecný úrad pozýva deti narodené v roku 2020, 2021, 2022 spolu s rodičmi na slávnostné uvítanie dieťaťa do života, ktoré bude dňa 5.2.2023 (nedeľa) o 14.00 h v kultúrnom dome

Program uvítania:

 •  stretnutie v KD o 14.00 h
 •  slávnostný príhovor starostu obce
 •  slávnostný prípitok
 •  odovzdanie daru od obce
 •  zápis rodičov do pamätnej knihy
 •  fotografovanie

Tešíme sa na Vás

Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ v Dojči pozývajú na maškarný ples, ktorý bude 14.1.2023 o 14 h v KD v Dojči. O hudbu sa postará DJ, zabezpečené bude občerstvenie a tombola. Vstupné dobrovolné. 

 

SZZ ZO Šajdíkove Humence pozýva dňa 28.1.2023 o 13.00 h do KD deti s rodičmi na maškarný ples. Pripravená je hudba, občerstvenie a tombola.

Dňa 18.02.2023 pozýva ZO SZZ dospelých na I. reprezentačný ples do KD, hrá hudobná skupina Lux, vstupné 30.-eur na osobu, v cene sú 2 večere, víno a malé občerstvenie.

Všetci ste srdečne vítaní. 

 

Dňa 19.12.2022 sa z technických príčin nebudú stránky na obecnom úrade prijímať. 

V súrnych prípadoch volajte na t. č. 0911 586 123.

 

Pozvánka

     Obecný úrad pozýva občanov na vianočnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať dňa18.12.2022  t.j. v nedeľu od 14.00 h vo dvore kultúrného domu. O občerstvenie je postarané.  

                                           Tešíme sa na Vás

 

 

Pozvánka

       Obecný úrad pozýva všetky deti na stretnutie so sv. Mikulkášom v piatok dňa 9.12.2022 o 17.00 h, ktoré bude na parkovisku pri kultúrnom dome.

       Deti určite poteší malý darček od sv. Mikuláša a dospelých malé občerstvenie.

                                         Tešíme sa na Vás

 

Spoločnosť Golfballs, pri Penati golf rezorte, Vás pozýva dňa 03.12.2022 od 10,00 hodiny na vianočné trhy spojené s dobrým jedlom, vareným vínkom a príchodom Mikuláša o 15,00 hod. 

 

Súkromná firma Jánoš bude v sobotu 5.11.2022 pred domom p. Ondriskovej vykupovať huby. 

 

Technické služby Senica uskutočnia v obci dňa 8.11.2022 vývoz papiera. 

 

 

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorým na ich pozemkoch presahujú konáre stromov a krov na verejné priestranstvá, miestne komunikácie, zakrývajú výhľad na dopravné značenia, výhľad do križovatiek a verejné osvetlenie, aby tieto dreviny orezali v zmysle zák. č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prvom stupni.

Občania, ktorí majú konáre pripravené na vývoz, nahláste sa obecnom úrade, aby sa v najbližšej dobe odviezli.

 

Obecný úrad pozýva dôchodcov  na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v piatok  14. októbra 2022  o 14,00 hodine v kultúrnom dome. 

 

Slovenský zväz záhradkárov Šajdíkove Humence pozýva všetky deti a rodičov na tradičný Lampionový sprievod spojený s výstavou dyňových strašidiel, ktoré sa budú konať dňa 15. októbra 2022 so začiatkom o 18,30 hod., so štartom pri Zvoničke. Zber dyňových exponátov bude prebiehať v sobotu 15.10.2022 od 13,00 - 15,00 hod. v areáli materskej školy, kde bude na každého čakať sladká odmena. SZZ všetkých srdečne pozýva a teší sa na Vás. 

 

 

 

 

      Obecný úrad oznamuje, že od 6.10. do 10.10. 2022 bude pred obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je npr. autobatérie, žiarivky,  rôzne farby, rôzne domáce spotrebiče, rôzne chemilkálie  a podobne. 

TT Trnavský samosprávny kraj oznamuje.

-  Pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestkej autobusovej dopravy. Odporúča si otvoriť odkaz na spoločnosť ARRIVA Trnava https://arriva. sk/trnava/priemeska-doprava/cestovne-poriadky/ - v súčasnosti platné cestovné poriadky a k ním zasielajte svoje pripomienky. Konkrétne obce Šajdíkove Humence sa týkajú spoje začínajúce trojčíslim 205 - stredisko Senica. 

 

Technické služby Senica uskutočnia vo sviatok 15.09.2022 t. j. štvrtok od 6,00 hodiny vývoz komunálneho odpadu. 

 

 

Vedenie Základnej školy s materskou školou Dojč oznamuje, že nástup do školy je 05.09.2022 o 8,00 hod. Žiaci si prinesú prezúvky, tašky na učebnice, písacie potreby a poznámkový zošit. Po slávnostnom zahájení budú žiaci pokračovať vo svojich triedach, kde budú mať hodiny s triednymi učiteľkami - 1. stupeň 4 hodiny a 2. stupeň 5 hodín. Pri nástupe je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho poslať cez edupage. Stravovanie pre žiakov Základnej školy v školskej jedálni je od 05.09.2022. Školský klub detí bude v prevádzke od 05.09.2022. 

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy Šajdíkove Humence oznamuje, že školský rok začína 5. septembra 2022 - pondelok . Slávnostné zahájenie školského roka bude o 8,30 hod. v jedálni ZŠ. Deti si zoberú školské tašky a prezúvky. V tento deň sa neučí, nebudú obedy ani školská družina. Prineste vyhlásenie o bezpríznakovosti.  

 

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence oznamuje, že s platnosťou od  01.09.2022 budú úradné hodiny na obecnom úrade:

Pondelok       7,30 - 16,00 hod.         prestávka 12,00- 12,30 hod.

Utorok            7,30 - 15,30 hod.        prestávka 12,00 - 12,30 hod.

Streda            7,30 - 17,00 hod.        prestávka 12,00 - 12,30 hod. 

Štvrtok            n e s t r á n k o v ý   d e ň

Piatok             7,30 - 13,00 hod.   

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dojč,  pozýva na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa bude konať v nedeľu 28.8.2022 o 17,00 hod. pri kaplnke sv. Augustína pri vlakovej stanici. V prípade nepriaznivého počasia bude omša v kostole. Farský úrad prosí, aby ste priniesli aj občerstvenie. 

D:26.08.2022

 

Technické služby Senica uskutočnia v obci dňa 29.08.2022 (pondelok - sviatok) vývoz plastov, skla a drobného kovového odpadu. Vo štvrtok 01.09.2022 (štvrtok - sviatok) bude riadny vývoz komunálneho odpadu. Obidva vývoze sa uskutočnia o hodinu skorej. 

D:24.08.2022

 

 

ŠFK Štefanov Vás pozýva na ,,Hodovú zábavu" v nedeľu 28.08.2022 od 19,00 hod. v areáli Kultúrneho domu Štefanov. Do tanca a na počúvanie budú hrať Bečkovi chlapci. Vstupné 5,00 €. 

D:24.08.2022

 

 

Upozorňujeme vás, že v obci sa pohybujú neznámi rómski občania, ktorí ponúkajú rôzne služby, ako napr. orezávanie konárov, betónovanie a pod.  Za tieto služby pýtajú vysoký finančný obnos.  Buďte, prosím, obozretní, príp. volajte políciu - tel. č. 158. 

 

Prerušenie distribúcie elektriny 06.10.2022 .

D:23.08.2022

 

Vývoz papiera v tomto kalendárnom roku  bude  13.9.2022   a   8.11.2022.   

 

Dňa 10.09.2022 sa uskutoční púť do Žarošíc. Odchod autobusu bude o 10,30 hod. od kostola, predpokladaný príchod bude o 22,30 hod. Poplatok na osobu je 15,00 €. Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Oľgy Drozdovej. 

D: 15.08.2022 

 

 

Pošta Šajdíkove Humence-oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť.

 

Vedenie Poľnohospodárskeho družstva  Dojč oznamuje svojim členom, že v dňoch 11. a 12. augusta 2022 sa budú predávať naturálie v pokladni družstva v čase od 8.00 do 15.00 hod. 

Nepracujúci člen - dôchodca - má nárok na 6 q obilia za poplatok 25,20 EUR,

pracujúci člen má nárok na 14 q obilia za poplatok 58,80 EUR,

zamestnanec má nárok na 4 q obilia za poplatok 16,80 EUR. 

Prosíme priniesť presnú sumu na úhradu.. Po zaplatení vám bude ihneď vydané obilie do vriec, ktoré si treba priniesť so sebou.  V týchto dňoch si musí každý obilie prevziať, nakoľko počas roka je prísny zákaz vydávať obilie. 

Ďalej oznamujeme, že členom družstva, ktorí majú záujem, sa budú v tých istých dňoch  /11. a 12. augusta/ odkupovať naturálie po 25,- EUR za 1 q v pokladni družstva v čase od 8.00 do 15.00 hod.

 

 

Obecný úrad oznamuje, že Materská škola v  Šajdíkovych Humenciach bude

od 18. júla 2022 zatvorená. 

 

Zmeny v separovaní a harmonograme vývozu odpadu

Technické služby Senica oznamujú, že z dôvodu úsporných opatrení pristupujú k zmene separovania odpadu.  Červené vrecia na kovové odpady sa už nebudú používať.  Drobný kovový odpad sa bude dávať spolu s plastami do žltých vriec určených na plasty.  Vo vreciach teda budú spolu plasty aj kovy. Ak máte červené vrecia, vyvezú vám aj tie, ale už ich nevrátia.  Táto zmena vstupuje do platnosti od 1. augusta 2022.   Zároveň prichádza aj k zmene zberu  papiera: papier sa nebude zberať každý mesiac, ale každý druhý mesiac – nepárny – teda v tomto roku  sa bude vyvážať  ešte v mesiacoch   júl,  september, november.

 

 

Zmena stránkových dní na Obecnom úrade Šajdíkove Humence od 28.06.2022 - 31.08.2022.

 

 

Spoločnosť ELPOS-SK, s r. o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD  a.s. bude v časti  v smere od ihriska k cintorínu vykonávať práce , ktoré pozostávajú z kabelizácie VN vedenia linky, z napojenia existujúcich NN distribučných vedení z nových trafostaníc, káblové vedenia a iných prác. Práce na stavbe začnú od júla 2022 a mali by trvať do konca septembra 2022. 

Príloha.

 

      Výluka želez. dopravy a náhradná autobs. doprava:

 Na web stránke obce - oznam- si občania môžu pozrieť nepretržitú výluku železničnej dopravy Trnava-Smolenice a aj nové KCP Trnava-Kúty a náhradnú autobusovú dopravu. Výluka bude trvať od 16.5. do 20.11.2022.

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk