amplion

 

 


  Hlásenia obecného rozhlasu

 

 

Súkromný veterinárny lekár Dr. Pavol Kubík oznamuje, že vo štvrtok 26.5.2022 bude vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote a súčasne aj čipovanie psov, ktoré doteraz čip nemajú. Termín očkovania je štvrtok 26. mája od 16,30 do 17,15 hod. pri obecnom úrade, od 17,30 hod. do 18,00 hod. pri hasičskej zbrojnici. Cena očkovania proti besnote je 10,00 €, čipovania 20,00 €. Je potrebné si priniesť očkovací preukaz psa. 

D:24.05.2022

 

 Zvoz orezaných konárov:

Dňa 23.5.2022 (pondelok) bude vvkonaný  po obci zvoz konárov. Záujemci nech sa nahlasia  na obecný úrad. 

 

   Výluka želez. dopravy a náhradná autobs. doprava:

 Na web stránke obce - oznam- si občania môžu pozrieť nepretržitú výluku železničnej dopravy Trnava-Smolenice a aj nové KCP Trnava-Kúty a náhradnú autobusovú dopravu. Výluka bude trvať od 16.5. do 20.11.2022.

 

 Zber nebezpečného odpadu:

V dňoch 30.5. až do 2.6.2022 pred obecným úradom bude pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Za nebezpečný odpad sa považujú rozpúšťadla, kyseliny, pesticídy, žiarovky, farby, tlačové farby, rôzne lepidla, živice, batérie a akumulátory, motorové oleje, olejové filtre a iné. 

 

Západoslovenské elektrárne oznamujú, že od 05.05.2022 budú vykonávať  v obci odpis elektromerov od všetkých dodávateľov energií. V prípade neprítomnosti, nechajte stav elektromeru na viditeľnom mieste. 

 

 

Oslava 1. mája

       Obecný úrad pozíva všetkých občanov dňa 29.4.2022 (piatok) o 16 h pred ZŠ na oslavu sviatku  1. mája. O hudbu a občerstvenie k dobrej nálade je postarané. 

 

 Dňa 22.04.2022 sa brigáda nekoná!

Slovenský zväz záhradkárov v našej obci pri príležitosti Dňa zeme organizuje čistenie obce. V piatok 22.04.2022 sa začína o 16,00 hod. pri parku v Majeri - dobrovoľníci sa môžu nahlásiť u p. Miroslava Cintulu č. t. 0908 753 477. V sobotu 23.04.2022 sa začína o 8,00 hod. ráno tiež pri parku v Majeri - dobrovoľníci sa môžu nahlásiť u p. Emanuela Žuffu č. t. 0908 161 184. Slovenský zväz záhradkárov ďakuje za ochotu prispieť ku krajšiemu prostrediu v obci. 

 

Obecný úrad oznamuje, že na cintoríne je pustená voda na polievanie hrobových miest. 

 

Rímskokatolícky farský úrad Vás pozýva na pobožnosť krížovej cesty po obci na Veľký piatok. Začiatok je o 11,00 hod pri kaplnke svätého Augustína pri vlakovej stanici. 

 

Dňa: 13.04.2022

 

Základná škola Šajdíkove Humence oznamuje rodičom detí, že zápis detí  do 1. ročníka sa uskutoční 12.apríla 2022 o 15,30 hod. v budove Základnej školy. 

 

Pozvánka na "Slávnostné posedenie dôchodcov pri hudbe"

Obecný úrad pozýva všetkých dôchodcov na "Slavnostné posedenie pri hudbe", ktoré bude dňa 25.3.2022 (piatok) o 15.00 h v kultúrnom. dome. O občerstvenie je postarané.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 14.03.2022 sa začnú v obci vykonávať odpočty vodomerov za účelom ročného zúčtovania. 

Odpočty sa budú vykonávať postupne podľa ulíc a pracovníci budú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade neprítomnosti, alebo ak máte nariadenú domácu karanténu, môžete stav vodomeru vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú pracovníci zanechajú v poštovej schránke. 

 

 

 

 

                JARNÉ UPRATOVANIE OBCE

Obecný úrad oznamuje poslancom OZ - občanom a spol.organizáciam, že dňa:

 19.3.2022 (sobota)od 09.00 h sa v obci uskutoční upratovanie obce od odpadu

       Zraz je v sobotu pred obecným úradom, kde  sa rozdelia rajóny zberu a vrecia na odpad.Na telefonné číslo 0911586123 môžete nahlasovať miesta tzv. čiernych skládok odpadu, ktoré sa zberom následne zneškodnia. Za účasť na brigáde ďakuje obecný úrad. 

 

 

Miestny spolok SČK v Š. Humenciach oznamuje:

Poriada materialnú zbierku pre matky s deťmi z Ukrajiny:

Zbierka sa uskutočni:

Dňa 12.3.2022  (sobota) od 09.00 h do 18.00 h v priestoroch klubu Jednoty dôchodcov v budove MŠ.

Zberá sa:

  

 • Hračky, plienky, ženské oblečenie, destké oblečenie do 18 r.,  
 •  postelné prádlo, deky, uteráky, osušky, ponožky, prechodné bundy,
 •  hygienické potreby
 •  zubné kefky, sprchové gély, hygienické vložky, hygienické servítky a podobne.
 • prosíme občanov, aby nosili veci oprané, čisté a nepoškodené.
 • MS SČK vopred ďakuje za pomoc a solidaritu. 

 

 

Dňa 10.01.2022 sa uskutoční vývoz papiera, plastov, skla a drobného kovového odpadu.

 

Technické služby Senica uskutočnia v obci dňa 06.01.2022  od 6,30 hod. vývoz komunálneho odpadu.

Žiadame občanov, aby si vyložili odpadové nádoby.

 

 

Vývoz plastov, skla a drobného kovového odpadu sa neuskutoční dňa 27.12.2021.

Najbližší vývoz bude 10.01.2022.

 

 

Technické služby oznamujú, že v piatok 17.12.2021 uskutočnia v obci od 7.00 do 11.00 hod. vývoz papiera v modrých vreciach. Vrecia treba vyložiť pred rodinný dom.   

 

Pracovná doba na Obecnom úrade Šajdíkove Humence počas Vianoc.

Oznam cestujúcim prímestskej dopravy.

 

Starosta obce nariaďuje vykonanie deratizácie  objektov vo vlastníctve fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb -  podnikateľov celoplošne v termíne od 25.10. do 29.11.2021.  Bližšie informácie na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.

 

49-ročný občan z Borského Mikuláša, zdravotne ťažko postihnutý, hľadá osobnú asistentku na 3-4 hodiny denne.  Tel. kontakt: 0918 589 994.

 

Od 18.10.2021 sa budú vyvážať konáre z orezaných stromov a kríkov . Záujemci o vývoz sa môžu nahlásiť na obecný úrad. Konáre je treba nachystať tak, aby k nim bol voľný prístup.   

 

Prerušenie distribúcie elektriny-obec

 

Zber papiera sa uskutoční dňa 20.10.2021 od 7,00 hod.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť bude v obci vykonávať mimoriadne odpočty vody v čase od 1.10.-15.10.2021.

 

Prerušenie distribúcie elektriny - golf

 

       Obecný úrad, ako správca cintorína oznamuje občanom, že na rôzne práce  (osadenie pomníka, rôzne opravy pomníka) na cintoríne kamenármi, alebo svojpomocne, je treba si vyžiadať povolenie na obecnom úrade. Samotné práce sa vykonávajú iba v pracovných  dňoch:

                              pondelok - piatok od 08.00 h do 16.00 h.

Bližšie informácie na obecnom úrade. 

 

Oznam BVS - aktivácia online faktúr

 

Firma Emotrans s.r.o. Senica prijme do trvalého pracovného pomeru vodičov sanitných vozidiel.

Kvalifikačné predpoklady:

vodičské oprávnenie sk. B, prax vo vedení motorových vozidiel. Požadovanú zdravotnú kvalifikáciu je možné doplniť v rámci firmy. Základná mzda 750,00 € + zákonné príplatky, prémiová zložka, osobné ohodnotenia kvality výkonu. Bližšie informácie na t. č. 0918 382 497.

 

 

Stránkové dni na Obecnom úrade Šajdíkove Humence od 02.09.2021:

 

Pondelok   7,30 - 12,00                                 12,30 - 16,00

Utorok       7,30 - 12,00                                 12,30 - 15,30

Streda        7,30 - 12,00                                 12,30 - 17,00

Štvrtok     n e s t r á n k o v ý     d e ň

Piatok        7,30 - 13,00          

 

 

 

Vedenie PD Dojč oznamuje všetkým členom družstva, že v dňoch 10. a 12. augusta 2021 sa budú predávať naturálie v pokladni družstva v čase od 8,00 - 15,00 hod.

Nepracujúci člen - dôchodca má nárok na 6q obilia za poplatok 25,20€

pracujúci člen má nárok na 14q obilia za poplatok 58,80 €,

zamestnanec má nárok na 4q obilia za poplatok 16,80 €. Treba si priniesť presnú sumu na úhradu.

Členovia, ktorí nemajú záujem o naturálie, tieto môžu v dňoch výdaja obilia odpredať družstvu za 15,00 € za metrák s okamžitou výplatou v pokladni družstva.

Po zaplatení bude ihneď vydané obilie v sýpke družstva do vriec, ktoré si treba priniesť so sebou. V týchto dňoch si musí každý obilia prevziať, nakoľko počas roka je prísny zákaz vydávať obilie.

D:06.08.2021

 

 

 Vývoz papiera z domácností

Technické služby oznamujú, že termín vývozu papiera v našej obci v mesiaci august je 12.08.2021.

 

 

Obec podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o št. správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 1. riaditeľa/u základnej školy
 2. riaditeľa/u materskej školy

Bližšie informácie obecný úrad zverejnil na webovej stránke obce a na úradnej tabili obce.

D-17.5.2021

 

Od soboty, 1. mája  bude otvorený zberný dvor  od 9.00 do 12.00 hod. Poslednú sobotu v mesiaci bude zberný dvor zatvorený.  

Antigénové testovanie na COVID-19 bude prebiehať v sobotu 01.05.2021 v Základnej škole Šajdíkove Humence v čase od 8,00 - 16,00 hodiny. Budúcu sobotu 08.05.2021 sa testovať zrejme nebude.

 

Materská škola Šajdíkove Humence oznamuje, že zápis detí do MŠ Šajdíkove Humence na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 10. Mája 2021 do 11. Mája 2021 v čase od 10.30 hod. do 14.00 hod.

Žiadosť o prijatie do MŠ Šajdíkove Humence prosíme doručiť osobne do MŠ alebo elektronickou formou na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Forma a priebeh zápisu:

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si pred zápisom môžete prevziať v MŠ alebo na vyžiadanie pošleme tlačivo žiadosti e-mailom

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení
 • v prípade elektronického podávania žiadostí prosíme zasielať oskenovanú, podpísanú žiadosť (oboma rodičmi) aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o očkovaní – spätne Vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti.

 

K zápisu je potrebné:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa v MŠ, ktorá sa musí odovzdať v materskej škole v stanovenom termíne
 • prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)
 • ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k žiadosti je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

Prednostne sa prímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.08.2021 je MŠ povinná
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • súrodenci už umiestnených detí v MŠ

Kritériá stanovené zo strany MŠ pri žiadosti o prijatie:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri používaní WC, umývať si ruky a pod.)
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)
 • základné stravovacie návyky ( vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára)
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

Prijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu pani učiteľka, poverená riadením MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy rodičia dostanú do 15. júna 2021.

 

  

 

Posledný zvoz bio odpadu -  konárov   z domácností.

Obecný úrad oznamuje, že dňa 4.5. 2021 (útorok) bude urobený posledný zvoz bio odpadu-orezaných konárov z domácností, treba do tej doby nahlásiť záujem o zvoz. 

D-23.4.2021

 

 V sobotu 24.apríla v čase od 8,00 - 16,00 hodiny bude v Základnej škole Šajdíkove Humence prebiehať antigénové testovanie na COVID-19.

 

V sobotu 17.4.2021 v čase od 8,00 - 16,00 hodiny bude v Základnej škole Šajdíkove Humence prebiehať antigénové testovanie na COVID-19.

 

 

Technické služby Senica oznamujú zmenu vývozu komunálneho odpadu: pôvodný vývoz  zo štvrtka   1. apríla, teda  zajtra sa presúva  na sobotu 3. apríla a to už od šiestej hodiny ráno.

Obecný úrad oznamuje, že odstávka vody na cintoríne je po zimnom období   ukončená  a  od dnešného  dňa je vodovod opäť v prevádzke.

 

Ďalej oznamujeme, že testovanie na covid bude prebiehať aj túto sobotu, 3. apríla     od 8.00  do 16-tej hod.  v areáli ZŠ.

D: 31.3.2021

 

V sobotu 27. marca 2021 v Základnej škole Šajdíkove Humence v čase od 8,00-17,00 hod. bude prebiehať testovanie na COVID-19.

 

Ochrana lesov pre požiarmi v roku 2021

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici s príchodom jarných dní upozňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z toho dôvodu žiada vlastníkov,  správcov, obhospodarovateľov lesa  a občanov, aby predchádzali vzniku požiarov a dodržiavali povinné ustanovenia  podľa   § 6b ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

V sobotu 20. marca 2021 bude v Základnej škole Šajdíkove Humence v čase od 8,00 - 17,00 hodiny prebiehať testovanie na COVID-19.

Technické služby Senica uskutočnia dňa 18.03.2021 vývoz komunálneho odpadu už od 6,00 hodiny ráno.

D:17.03.2021 

 

Vývoz bio odpadu - konáre zo stromov

  Obecný úrad oznamuje občanom, že začína z domácností vývoz bio odpadu - orezaných konárov zo stromov a krov, treba sa telefonicky nahlásiť na úrad. 

D.12.3.2021

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v obci uskutoční odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby stav vodomerov nechali na viditeľnom mieste.

D:10.03.2021 

  

Blahoželanie k MDŽ

Dnes si pripomíname Váš sviatok, 8 marec - MDŽ. MDŽ je medzinárodný sviatok, ktorým sa pripomína rovnoprávnosť žien na celom svete a opodstatnenie postavenia ženy v spoločnosti.

 Dovoľte, aby touto cestou aj obecný úrad  zastúpení starostom  k Vášmu sviatku zaželál Vám ženám,  príjemné prežitie dňa, veľa lásky, štastia a zdravia.

K želaniu Vám pripájame kyticu piesni.

D-8.3-2021 

 

V obci bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 dňa 06.03.2021 t. j. sobota v čase od 08,00 hod. - 17,00 hod. Obedová prestávka bude od 12,00 hod. - 12,30 hod. Testovať sa bude v Základnej škole Šajdíkove Humence. 

 

 

 Zber elektroodpadu 

      Obecný úrad oznamuje občanom, že od 3.3.2021 v obci v zbernom dvore začína zber drobných elektrospotrebičov, ako sú napr. prehravače, hi-fi veže, magnetofony a podobne. Presný výpis zberu je na web stranke obce a na info tabuli "Odpadové hospodárstvo obce" pri Zvoničke". Zber bude podľa úradných hodín, ako sú na obc. úrade.

D-3.3.2021

 

Pošta Šajd. Humence-oznámenie o trvalej  zmene hodín                                     pre verejnosť:

 

Hodiny pre verejnosť po zmene od 1.3.2021 z dôvodu zmeny organizácie práce:

Pondelok-útorok- štvrtok- piatok:  07.00 -  09.00 h  

Streda:                                              15.00  - 17.00 h

Sobota - Nedeľa:                              zatvorené

 

D-1.3.2021

 

 Sčítanie obyateľov - upozornenie:

        Policajný zbor SR upozoňuje najmä seniorov na možný výskyt páchania tr. činnosti, najmä vo vzťahu k seniorom spojitosti s aktuálnym "Sčítaním obyvateľov SR 2021". Hlavne aby občania boli obozretní voči nenznámym osobám, pri ščítaní, aby hľadali pomoc iba u svojich príbuzných, alebo osôb, ktoré poznajú a ktorým dôverujú. 

D-26.2.2021

 

      V obci bude prebiehať antigénové testovanie na CVID-19 dňa 27.02.2021 t. j. sobota v čase od 8,00 hod. - 17,00 hod. Obedová prestávka bude od 12,00 hod. - 12,30 hod. Testovať sa bude v Základnej škole Šajdíkove Humence.

 

 

 Obecný úrad oznamuje občanom - dôchodcom vo veku nad 65 rokov, že dňom 24.2.2021 t.j. streda im začne dávať bezplatne do poštových schránok ohranné respirátory z dôvodu oschrany zdravia, pandemie Covid - 19 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 

V obci bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 dňa 20.02.2021 t. j. sobota v čase od 8,00 hod. -18,00 hod. Obedová prestávka bude od 12,00 hod. - 12,30 hod. Testuje sa v Základnej škole Šajdíkove Humence.

 

 

Obecný úrad oznamuje, že od 15.02.2021 t. j. od pondelka začne elektronické samosčítanie obyvateľov, ktoré potrvá do 31.03.2021. Kontaktné miesto na sčítanie je v zasadačke obecného úradu. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce.

 

 

 TESTOVANIE NA COVID-19

V obci bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v dňoch 13.02.2021 t. j. sobota v čase od 8,00 - 16,00 hod. (obedová prestávka od 12,00 -12,30 hod.) a 14.02.2021 t. j. nedeľa v čase od 8,00 - 12,00 hod. neptretržite. Testuje sa v Základnej škole Šajdíkove Humence.

K testovaniu je potrebný občiansky preukaz.Občania budú testovaní v poradí , v akom prídu. Testujú sa občania vo veku od 15 rokov do 65 rokov.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911 268 039.

 

 

Smútiaca rodina Pavlovičová, Červenková, Hurbanová a Šajdíková oznamuje, že pohreb pani Terky Pavlovičovej, ktorá zomrela vo veku 66 rokov,  bude dňa 9. 2. 2021, t.j. v utorok o 13.00 hod. na cintoríne v Kútoch.

 

TESTOVANIE NA  COVID - 19

Obec zriaďuje mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na COVID-19. Testovať sa bude dňa 06.02.2021 t. j. sobota v čase 8,00 - 16,00 hod. (obedová prestávka v čase od 12,00 - 12,30 hod.) a 07.02.2021 t. j. nedeľa v čase od 8,00 - 12,00 hod.

Testuje sa v Základnej škole Šajdíkove Humence. K testovaniu treba preukaz totožnosti- občiansky preukaz. Občania budú testovaní v poradí, v akom prídu. Bližšie informácie na telefónnom číslo 0911 268 039.

Obecný úrad odporúča tým rodičom, ktorých deti pôjdu v pondelok do základnej a materskej školy, aby boli pretestovaní na COVID-19 obidvaja rodičia, zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti.

   

Obec zriaďuje mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na COVID-19. Testovanie bude prebiehať v areáli ZŠ v dňoch 30.-31. 1. 2021, t.j. v sobotu a v nedeľu v čase: v sobotu od 8.00 do 17.00 hod. Obedová prestávka - 12.00 - 12.30 hod.  V nedeľu od 8.00 do 13.00 hod. nepretržite bez obedovej prestávky. Testovať sa bude v poradí, v akom prídete. Treba si priniesť občiansky preukaz a dodržiavať hygienické opatrenia - dodržiavanie odstupov a rúška. V prípade potreby je k dispozícii tel. č. 0911 268 039

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia od 15 do 65 rokov, ktorí: 

- nie sú v karanténe

- neprekonali ochorenie COVID-19

- skončila im ochranná doba po prekonaní COVID-19

D: 28.1.2021

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu ochorenia na COVID-19 bude Materská škola Šajdíkove Humence do 22.01.2021 zatvorená. O otvorení budú rodičia včas informovaní.

D:14.01.2021

 

Obec Šajdíkove Humence vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Šajdíkove Humence. Podrobné informácie nájdete na  webovej stránke obce a úradnej tabuli.

D:11.01.2021

 

 Zber triedeného odpadu

Obecný úrad oznamuje, že dňa 11.1.2021  (pondelok) bude v obci zber triedeného odpadu - žlté vrecia (plasty, sklo, drob. kov. odpad).

D-8.1.2021

 

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 7.1.2021 t.j. štvrtok bude zber komunálneho odpadu - popolnice.

D-5.1.2021

  Plastové vrecia na zber plastov - vydávanie: 

- obecný úrad oznamuje, že vydáva na obecnom úrade počas úradných hodín vrecia na plastový odpad na rok 2021.

D-4.1.2021

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV ROK 2021

Kontaktné miesto na sčítanie obyvateľov:

Obecný úrad 

906 07 Šajdíkove Humence 48

(zasadačka obc. úradu) 

Samotná realizácia sčítania obyvateľov:

Od 15.2.2021 do 31.3.2021

D-4.1.2021

Technické služby Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu z 24.12.2020 sa presúva na 23.12.2020 od 6,00 hod. 

 

 Zatvorenie obc. úradu - Covid 19

       Na základe Uznesenia Vlády SR od soboty 19.12.2020 od 5.00 h do 12.1.2021 bude na Slovensku platit zákaz vychádzania z dôvodu Covid-19.

      Z uvedeného dôvodu obecný úrad v tomto čase bude pre verejnosť zatvorený, nebudú žiadne strankové dni na vybavovanie. Veľmi súrne veci sa budú vybavovať po telefonickom dohovore, ako pohreb a podobne.

-čísla telefónov: 034 6542592

                          0911 586 123

D-17.12.2020

 

PREVZATIE BIO KOMPOSTÉRA

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí trvale bývajú na golfe (rekreačné domy), aby sa dostavili  pre bio kopostér. Doba vydávania je každú stredu - štvrtok od 13.00 - 14.00 h

D-40.12.2020. 

 

Zmena úradných hodín cez Vianočné sviatky    (R- 2020)  na Obc. úrade Šajd. Humence

Dňa 23.12.2020                  08.00 - 12.00 h

Dňa 28.12.2020                 08.00 - 12.00 h

Dňa 29.12.2020                 08.00 - 12.00 h

Dňa 30.12.2020                 08.00 - 12.00 h

Dňa 31.12.2020                 voľno

D-1.12.2020

 

Pozvánka:

Podľa § 13/4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Šajdíkove Humence na deň 27.11.2020  t.j. piatok o 18.00 h v zasadačke Obecného úradu Šajdíkove Humence.  Program zasadnutia OZ je vyvesený na úrad. tabuli obce. 

D-25.11.2020

 

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

 Obecný úrad žiada všetkých rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov ZŠ a MŠ v našej obci, aby si prišli na obecný úrad pre tlačivo " Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

 Tlačivo je treba vyplniť na základe vyhlášky č. 20/2020 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

D-11.11.2020

 

 Vyplnené tlačivo je treba odovzdať v pondelok dňa 16.11.2020 ráno pri vstupe dieťaťa do ZŠ a MŠ. 

Materská a Základná škola Šajdíkove Humence oznamuje, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 je riaditeľské voľno predĺžené do 13. novembra 2020 t. j. do piatku. Nástup žiakov a detí do základnej a materskej školy bude 16. novembra 2020 t. j. v pondelok.

 

V dňoch 7. novembra a 8. novembra t. j. sobota a nedeľa v čase od 8,00 hod. - 20,00 hodiny bude v areáli školského dvora prebiehať druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19. Vchod na testovanie bude z hlavnej ulice pri autobusovej zastávke cez veľkú bránu do areálu základnej školy. Obedová prestávka bude každý testovací deň v čase od 12,00 hod. - 12,45 hod. a večerná prestávka od 17,00 hod. - 17,30 hod. Občania budú testovaní priebežne v poradí, v akom prídu na testovanie. Zdravotne znevýhodnení občania budú vybavovaní prednostne. Prineste si občiansky preukaz. K dispozícii bude telefónne číslo 0911 268 039, ktorým si môžete overiť čakaciu dobu na testovanie.

 

 

Materská škola a Základná škola Šajdíkove Humence oznamuje, že od 31.10.2020 do 09.11.2020 vrátane bude  v materskej  a základnej škole riaditeľské voľno z dôvodu  výskytu  ochorenia COVID - 19.  Prevádzka a vyučovanie začne 10.11.2020 t. j. v utorok.

 

V dňoch 31. októbra a 1. novembra t. j. sobota a nedeľa v čase od 7,00 – 21,30 hodiny v areáli školského dvora v obci Šajdíkove Humence bude odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním občanov antigenovými testami na COVID -19. Vchod na testovanie bude z hlavnej ulice pri autobusovej zastávke cez veľkú bránu do  areálu základnej školy.

Občania budú testovaní priebežne v poradí, v akom prídu na testovanie. Zdravotne postihnutí občania budú vybavovaní prednostne. Prineste si so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca. K dispozícii bude telefónne číslo 0911 268 039, ktorým si môžete overiť čakaciu dobu na testovanie.

 

 

Obec hľadá dobrovoľníkov z oblasti zdravotníctva na celoplošné testovanie.

 

 

Obecný úrad bude od 26.10.2020 až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Súrne prípady riešte telefonicky.

 

Obecný úrad znamuje občanom, že dňa  od 19.10.2020 do 22.10.202  bude pred obecným úradom  pristavený kantajner na nebezpečný odpad. Do kontajnera treba dávať iba komodity, ktoré tam patria. 

D-16.10.2020

 

Obecný úrad oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že dňa 19.10.2020 t.j. od pondelka začne riadne vyučovanie. Taktiež sa bude variť v školskej jedálni. 

D-16.10.2020

 

- Obecný úrad oznamuje občanom s trvalým pobytom v obci, ktorí doposiaľ nemajú prevzatý bio komposter na bio odpad, aby si tento prišli prevziať na obecný úrad. Bio kompostery sa začnú vydávať od 21.10.2020 vždy vstredu a štvrtok v čase od 13.00 h do 14.00 h. Každý záujemca si pre bio komposter príde osobe,  netýka sa to bytových domov.  

D-15.10.2020 

Zo zdravotných a preventívnych dôvodov bude Materská škola a Základná škola Šajdíkove Humence zatvorená od 13.10.2020 do 16.10.2020 vrátane. O ďalšom postupe budú rodičia detí informovaní.

      Zvoz bio odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 12.10.2020 sa bude vykonávať zvoz bio odpadu - orezané konáre zo stromov  a krov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na obecný úrad. 

D-23.9.2020

 

Vedúca pošty oznamuje zmenu otváracích hodín na Pošte Šajdíkove Humence (22.09.2020 - 24.09.2020):

 utorok 22.09.2020   -   zatvorené

streda 23.09.2020 - 7,00 - 12,00 hod.

štvrtok 24.09.2020 - 14,00 - 17,00 hod.

D:21.09.2020

 

Vedúca pošty oznamuje zmenu otváracích hodín na Pošte Šajdíkove Humence (14.09. - 17.09.2020):

Pondelok        7,00 - 10,00 hod.

Streda          14,00 - 17,00 hod.

Štvrtok          zatvorené

D:11.09.2020

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.09.2020

 

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude dňa 14.09.2020 obecný úrad zatvorený.

D:09.09.2020

 

Vedúca pošty v Šajdíkovych Humenciach oznamuje, že 8.9.2020 bude pošta zatvorená. V stredu 9. septembra bude pošta otvorená od 14,00 - 17,00 hodiny a štvrtok a piatok od 7,00-10,00 hodiny.

 

Dňa 06.09.2020 vo vojenskom lese medzi Cerovou a Prievalmi zabehol do lesa pes Weimarasky stavač - sivý. Reaguje na meno Daisy, na hrudi a chvoste má biely fliačik, má ružový obojok, je čipovaná...Za odchyt ponúka majiteľ odmenu. Informácie na t. č. 0907 099 630.

D:07.09.2020

 

Obecný úrad vyzýva tých občanov, ktorí nemajú v zmysle príslušného VZN uhradený poplatok za hrobové miesto, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Obecný úrad znovu upozorňuje občanov na ponechávanie odpadu z pomníkov po drobných stavbách, alebo úpravách na rôznych miestach po  cintoríne. Za každý odpad bude zodpovedať objednávateľ pomníka. V prípade, že sa od dnešného dňa zistí  takto voľne ponechaný odpad, objednávateľ bude riešený podľa všeobecne záväzného nariadenia, kde mu môže byť uložená peňažná pokuta.

D: 02.09.2020

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov  Šajdíkove Humence ozýva všetkých na športovo-zábavnú akciu ,,Furbalový turnaj ulíc", ktorý sa uskutoční dňa 5. septembra 2020 v areáli TJ Kerko Šajdíkove Humence. Predpokladaný začiatok od 10-tej hodiny. Tímy budú zložené z občanov Šajdíkovych Humeniec a hrať sa bude o medaile. Bude pripravené občerstvenie a po turnaji bude posedenie pri hudbe.

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence oznamuje, že od stredy 02. septembra budú úradné hodiny na obecnom úrade od 7,30 hod.

D:31.08.2020

 

-Vedúca pošty oznamuje , že v pondelok 31.08.2020 bude pošta otvorená od 7,00 - 10,00 hod. a v stredu 02.09.2020 od 14,00 - 17 ,00 hod.

-Technické služby oznamujú, že v pondelok 31.08.2020 uskutočnia v obci zber plastových a sklenných fliaš a drobného kovového odpadu.

-Obecný úrad spolu so správcom farnosti pozýva všetkých občanov na oslavu sv. Augustína spojenú so sv. omšou, ktorá bude dňa 30.08.2020 (nedeľa) o 10,00 hod. pri božej muke sv. Augustína v obci. O občerstvenie bude postarané. Pri oslave je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19.

- ZO JDS v Šajdíkovych Humenciach pozýva svojich členov na vychádzku do lesa ku ,,Kačacej studánke". Dá sa ísť na bicykloch alebo pešo dňa  31.08.2020 o 14,00 hod. od kostola, tým sa začne aj posedenie v klube podľa rozpisu, ktorý ste obdržali.

- TJ Kerko pozýva športovú verejnosť na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 30.8.2020 o 16,30 hod proti TJ Smolinské na domácom ihrisku.

D:28.08.2020

 Riaditeľstvo ZŠ Šajdíkove Humence oznamuje, že školský rok sa začína 2.9.2020 v stredu. Slávnostné zahájenie bude o 8,30 hod pred vchodom do základnej školy. Deti si so sebou prinesú školské tašky a prezúvky. V tento deň sa neučí, nebudú obedy ani školská družina. Zároveň žiadame rodičov detí, aby si od štvrtka 27.08.2020 do pondelka 31.08.2020 v čase od 8,00 - 13,00 hod prišli do školy vyzdvihnúť tlačivo ,,Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa", ktoré je potrebné odovzdať pri nástupe do školy.

Riaditeľstvo  Materskej školy v Šajdíkovych Humenciach oznamuje rodičom detí, že nástup do MŠ je 2. septembra, to je v stredu. Deti sa schádzajú v čase od 6,30 - 8,00 hod. Treba deťom priniesť papuče, pyžamo, náhradné oblečenie, fľašu na pitie a dve rúška. Rodičia sú povinní dodržiavať hygienické opatrenia ako je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a odstupy. Zároveň prosíme rodičov detí, aby si v piatok 28. a v pondelok 31. augusta v doobedňajších hodinách prišli pre dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré treba vyplnené priniesť pri nástupe do MŠ.

D:26.08.2020

 

Obecný úrad spolu so správcom farnosti pozýva všetkých občanov na oslavu sv. Augustína spojenú so sv. omšou, ktorá bude dňa 30.08.2020 (nedeľa) o 10,00 hod. pri božej muke sv. Augustína v obci. O občerstvenie bude postarané. Pri oslave je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19.

 

Vedúca pošty oznamuje zmenu otváracích hodín na pošte a to: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7,00 - 10,00 hod. a v stredu od 14,00 - 17,00 hod.

dňa 24.08.2020

 

 

Vážení občania, opätovne bolo zistené, že na cintoríne sú ponechávané staré náhrobné dosky a pomníky. Každý kamenár je zo zákona povinný dohodnúť sa s objednávateľom na odvoze a zneškodnení pôvodného pomníka a nenechávať ho na voľnom priestranstve cintorína.  V prípade nerešpektovania tejto povinnosti sa bude postupovať v zmysle platného VZN a občanovi bude uložená finančná pokuta.

 

Prerušenie distribúcie elektriny:

Dňa 17.9.2020 od 08.00 h do 13.30 h bude v obci prerušená dodávka eletrickej energie. Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke obce v sekcii "oznamy"  a  na úradnej tabuli obce.

Dňa 17.8.2020

Žiaci ZŠ Dojč:

Žiaci, ktorí navštevujú ZŠ v Dojči a budú chodiť na obedy,  treba si vyzdvihnúť prihlášku  na obedy na Obc. úrade Š. Humence, túto vyplnili a následne odovzdali na OÚ. Všetky informácie sú na web- stránke ZŠ Dojč - sekcia jedáleň. 

 

Dňa 12.8.2020

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 11.08.2020, 8,00 hod. do odvolania.

 D:11.08.2020

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.09.2020 - oboznámenie verejnosti

 

Koválovská mašírovka - pozvánka

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence oznamuje zmenu úradných a stránkových dní na obecnom úrade cez letné mesiace júl a august 2020:

Pondelok:  6,30 - 12,00           12,30 - 15,00

Utorok:       6,30 - 12,00           12,30 - 14,30

Streda:       6,30 - 12,00           12,30 - 15,00

Štvrtok:      n e s t r á n k o v ý     d e ň

Piatok:       6,30 - 12,00

 D:03.07.2020

 

OZNAM

Od dnešného dňa t. j. 26.06.2020 sú v golfovom areáli vytvorené dve úložiská - kontajnery 1100 l na zber separovaného odpadu určené pre obyvateľov golfového areálu.

D:26.06.2020

 

  Oznamujeme Vám Vážení občania, že MUDr. Veronika Brenkus Steinerová stále prijíma nových pacientov zo všetkých zdravotných obvodov na ambulancii všeobecného lekára v zdravotnom stredisku v Dojči aj v Senici v budove zdravotníckeho zariadenia pri novom kostole. V prípade záujmu o zmenu lekára stačí prísť na ambulanciu a podpísať „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ a prenos karty vybaví pani doktorka za Vás. Obe ambulancie ponúkajú moderné prístrojové vybavenie a majú uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V Dojči je ordinačná doba v pondelok od 13.00 do 15.00 a v štvrtok od 7.00-12.00. Pre ďalšie informácie môžete pani doktorku kontaktovať na tel. čísle 0940 893 793.

D:12.06.2020

 

Riaditeľka MŠ v Šajdíkovych Humenciach oznamuje rodičom detí, že od pondelka 15.06.2020 bude materská škola v prevádzke bez obmedzení pre všetky deti. Prevádzka bude v čase od 6,30 - 16,00 hodiny.

D:10.06.2020  

 

Vedenie MŠ Šajdíkove Humence, po dohode so zriaďovateľom, oznamuje rodičom detí, že MŠ sa otvára 01.06.2020 t. j. v pondelok. Nástup detí je dobrovoľný a za prísnych hygienických podmienok. Nakoľko počet detí MŠ, v zmysle usmernenia hlavného hygienika, presahuje počet detí na jednu triedu, budeme musieť v MŠ pristúpiť k obmedzeniu ich počtu. Uprednostnené budú deti, v zmysle nariadenia, zamestnaných rodičov a predškoláci. Žiadame rodičov, aby do stredy 27.05.2020 v čase od 9,00 do 12,00 hodiny prišli osobne do MŠ záväzne nahlásiť svoje dieťa a prevziať si potrebné tlačivá k nástupu. Prevádzka MŠ bude denne od 6,30 do 15,30 hod.

 

Žiaci ZŠ Šajdíkove Humence nastupujú od 01.06.2020 na vyučovanie, ktoré bude do 12,00 hodiny. Školský klub bude do 15,00 hod. Teplá strava pre MŠ aj ZŠ je zabezpečená, dôchodcom stravníkom sa obedy vydávať nebudú.

D:25.05.2020

 

Riaditeľka MŠ v Šajdíkových Humenciach oznamuje, že rodič/zákonný zástupca dieťaťa môže vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 a podpísanú oboma rodičmi   osobne odovzdať dňa   20.5.2020 v čase do 9,00 hod. do 11,00 hod v MŠ. Prosíme o dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení a bez osobnej prítomnosti dieťaťa .

Obecný úrad žiada tých občanov, u ktorých je porucha na verejnom rozhlase, aby to nahlásili na obecný úrad do 19.05.2020 do 10,00 hodiny.

D:18.05.2020

 

Upozorenenie obc. úradu !

- znova bolo pri bežnej kontrole počas vývozu komunálneho odpadu zistené, že niektorí občania netrieda komunálny odpad a do popolníc hádžu všetok domáci odpad. Pritim obec poskytuje domácnostiam na triedenie  odpadu bezplatne mechy. Podľa vývozu  komunálneho odpadu do TS obec platí nemalé finančné prostriedky za odpad. Potom sa nie je čo čudovať, že obec zvyšuje poplatky za komunálny odpad a to práve kvôli nezodpovedným občanom.

 V prípade, že znova bude zistené, že do popolníc sa dáva všetok domový odpad, ktorý tam nepatrí, tento nebol vytriedený, obec začne tieto domácnosti monitorovať a následne ich zverejňovať na web stránke obce. 

D-15.5.2020

 

Vedúca pošta v Šajdíkovych Humenciach oznamuje, že vo štvrtok 14.05.2020 a piatok 15.05.2020 bude pošta zatvorená.

D:13.05.2020

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že:

od 14.5.2020 - štrvtok do 16.5.2020 - sobota do 12.00 h pred obecným úradom bude pristavený kontajner na nebezpečný odpad.

Do tohoto sa môžu dávať iba komodity:

- obaly obsahujúce zvyšky NL,

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórflourované uhľovodíky,

- chladničky, mrazničky a podobne,

- prázde obaly od farieb.

   Dôsledne žiadame občanov, aby do kontajnera dávali iba tieto menované komodity na zneškodnenie.

D-11.5.2020

 

Súkromný veterinár Dr. Kubík Pavol

- oznamuje, že v piatok t.j. 8. mája v našej obci  bude vykonávať očkovanie psov proti besnote a  čipovanie  psov.

Termín:

- od 15.30 h do 17.00 h pri obecnom úrade

- od 17.30 h do 18.30 h pri hasičskej zbrojnici 

Cena očkovania proti besnote je 10.00 eur a čipovania je 20.00 eur.

Je potrebné priniesť očkovací preukaz psa, pri čipovaní je treba i rodné číslo majiteľa.

D-7.5.2020

 

Západoslovenská energetika oznamuje, že dňa 06.05.2020 t. j. v stredu uskutočnia v obci odpis elektromerov všetkých dodávateľov. Žiadajú občanov, ktorí nemajú sprístupnené elektromery, aby stav elektromeru nechali na viditeľnom mieste.

D:04.05.2020

 

 

Obecný úrad

-  oznamuje občanom, že odpadové nádoby, ktoré boli umiestnené pred cintorínom na odpad sú premiestnené do objektu cintorína.

D-29.4.2020

 

 Farský úrad Dojč

-oznamuje,  že kostol v Š. Humenciach bude až do odvolania otvorený k osobnej modlitbe každý deň v týždni od 16.00 do 17.00 h pri zachovaní hygienických nariadení.

D-22.4.2020

 

Riaditeľka MŠ Šajdíkove Humence oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, že si dňa 24.04.2020 t. j. piatok od 9,00  - 11,00 hodiny môžu prísť do MŠ pre žiadosť o prijatie. Žiadosť je možné napísať si i vlastnoručne. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné. Termín podávania vyplnených žiadostí vám bude včas oznámený v mesiaci máj.

V tom istom čase, teda  24.04.2020 - v piatok od 9,00 do 11,00 hodiny  si môžete prevziať osobné  veci vášho dieťaťa -  veci zo skriniek , pyžamká a práce detí. Zároveň bude doúčtovanie za výučbu anglického jazyka.

Ďalej prosíme rodičov a priateľov MŠ, ktorí sa rozhodli darovať svoje 2% z odvedenej dane za rok 2019 v prospech detí materskej školy, aby si v  horeuvedenom čase prišli zobrať potrebné tlačivá.

V rámci preventívnych opatrení vás žiadame, aby ste prišli v rúškach a dodržiavali diskrétny odstup.

D: 21.04.2020

 

Televízna relácia pre seniorov:

V čase od 20.4.2020 od 18,45 - 18, 55 h bude RTVS 3 vysielať reláciu určenú hlavvne pre seniorov pod názvom " Encyklopedia prevencie".

Je to motivačná mozaika rád pre seniorov ako si zachoavať zdravie, duševnú rovnováhu a pocit bezpečia počas trvania vírusovej pandémie.

Relácia sa bude vysielať:

Pondelok - 20.4 o 18.45 h

Utorok - 21.4. o 12.45 h repríca

Utorok -21.4. o 18,45 h

Streda -22.4. o 12.40 h repríza

Streda 22.4. o 18.45 h 

Štvrtok -23.4.o 12.40 h repríza

Štrvtok -23.4. o 18.45 h

D-20.4.2020

 

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude od 20. apríla  do 24. apríla 2020                                  otvorená nasledovne:

 pondelok: 7,00 - 12,00 hod.  a  14,00 - 14,30 hod.

 utorok:      7,00 - 10,00 hod.

 streda:      7,00 - 12,00 hod.  a  14,00 - 17,00 hod.

 štvrtok:     8,00 - 13,00 hod.

 piatok:      zatvorené

D:17.04.2020

 

        Obecný úrad oznamuje občanom, že od 15.4.2020 sa na obecnom úrade začína platenie miestnych daní a poplatkov v čase: Pondelok, Streda,  Piatok  vždy od 08.00 do 11.00 h.

       Pri platení treba dodržiavať všetky platné hygienické nariadenia.

D-14.4.2020

 

 Cintorín - otvorená  voda  na polievanie:

- obecný úrad oznamuje občanom, že na miestnom cintoríne je otvorená voda na polievanie hrobových miest. 

D-8.4.2020

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov:

Okr. riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Senici  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkov a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica od 7.4.2020 - 12 h. do odvolania

D-7.4.2020

 

Vážení rodičia budúcich prvákov,

vedenie ZŠ prosí o vyplnenie doručených žiadostí o prijatie do prvého ročníka na školský rok 2020/21 a tieto v zalepenej obálke v ktorej vám boli doručené do 22. apríla vložili do schránky obecného úradu. O ďalšom postupe bude základná škola informovať.

D:07.04.2020

 

Rimskokatolicky farský úrad Dojč oznamuje:

- spoločná svätá spoveď pred Veľkou nocou    sa    nekoná,   ale   pán farár  bude k dispozícii k individuálnej svätej spovedi pri kostole v Šajd. Humenciach   pri zachovaní   všetkých  prísnych hygienických opatrení v sobotu (4.4.), v pondelok (6.4.) a v stredu (8.4.) vždy od 15.00 do 17.00 h. 

D-3.4.2020

 

 Koniec vývozom bio odpadu - konárov:

      Obecný úrad oznamuje, že dňa 3.4.2020 t. j. piatok bude posledným dňom vývozu bio odpadu - konárov od občanov, nakoľko od pondelka bude zatvorená prevádzka spracovania tohto odpadu.

D-2.4.2020

 

  Obecný úrad oznamuje:

- od pondelka t.j. 30.3.2020 sa začne v obci vyvážať bio odpad - haluzovina.

D-27.3.2020

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verej. zdravia - oznam:

-  Všetkým osobám sa zakazuje s účinosťou od 25. marca 2020 od 00.00 h do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dychacích ciest, ako respirátor, rúško, šatka, šál a podobne,

- nariadil zákaz fyzickým, fyzickým osobám - podnikateľom a pravnickým osobám  organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, termín od 24.3.2020 do odvolania,

- ďalej nasledovné opatrenie: S účinnosťou od 25.3.2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci zatvoriť:

1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva,  ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekárne, predajne a výdajne zdravotných pomôcok,

3.predajne drogérie,

4. predajne novín a tlačovín,

5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

D-26.3.2020

 

 Obecný úrad  znova upozorňuje občanov:

- na základe šírenia vírusového ochorenia koronavírusom pracuje sa na obecnom úrade v obmedzenom režime, kde sa vybavujú iba súrne veci, ako pohreb, havarijný stav a podobne.  Pri v stupe na obecný úrad sú niekoľko krát po sebe vyvesené upozornenia na tento stav. Niektorí občania nerešpekturjú toto nariadenie a obecný úrad navštevujú v rôznych veciach, ktoré strpia odklad. 

  Z uvedeného dôvodu Vás občania znova upozorňujeme, aby ste dodržiavali obmedzený režim prevádzky na obecnom úrade.

V prípade potreby môžete volať a mejlovať na telefóny:

0911 586 123, 

034 6586 61 23

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

D-25.3.2020

 

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek:

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov,  ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovensaká pošta od útorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska:

Zákazníci akutálne informácie  o prevádzke pôšt najdú:

- internetová stránka www.posta.sk,

-informačné letáky priamo na pobočkách,

-telefonicky 0850 122 413,

Zákaznícke centrum (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

D-24.3.2020

 

 Reštaurácia na "Na mlyne" Radošovce:

-ponúka denný rozvoz obedov priamo domov. Cena obedového menu  s dovozom je 4.00.-eur. Objednáva sa denne na telefonné čislo: 0910 798 654.

D-23.3.2020

 

O N D R O V I Č  - mäsovýroba Senica: 

- ponúka rozvoz mäsa a iných potravín, drogérie, ovocia a zeleniny priamo domov  od sumy 20 eur.

Objednávky môžete nahlasovať na čísle 0905 780 723, alebo  emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 D-23.3.2020

 

TS Senica informujú:

Ako správne zlikvidovať použité rúška a respirátory:

        Použité rúška čí respirátory treba dať do plastového obalu - tašky, vreca... Umyť si ruky, obal uzavrieť a dať do nevytriedeného komunálneho odpadu. Následne si samozrejeme opäť umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel.

U P O Z O R N E N I E: Zberny dvor v TS Senica je v súčastnosti uzatvorený do odvolania. 

D-20.3.2020

 

Odvoz bio odpadu z domácností:

 Odvoz bio odpadu - konárov, krov  z domácností bude realizovaný ako to podmienky dovolia. Zvoz bude vyhlásený cez miestny rozhlas. 

D-19.3.2020

Oznam zo dňa 16.03.2020 - preventívne opatrenia.

 Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie v  súvislosti s koronavírusom úrad verejného zdravotníctva  SR vyhlásil nasledovné opatrenia:

 • s účinnosťou od 16.marca sa na 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky s výnimkou predajní potravín, drogérie, novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a čerpacích staníc.  
 • všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca vracajú skupinovo z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia na dobu 14 dní v zariadeniach na to určených.

Obecný úrad žiada občanov, aby obecný úrad navštívili len v závažných situáciách, ako je úmrtie, alebo havarijný stav.  V nutných prípadoch volajte na tel. č. 0911 586 123.

Riaditeľka ZŠ upozorňuje rodičov detí navštevujúcich miestnu ZŠ, aby nasledujúce 2 týždne sledovali webovú stránku obce, kde budú mať žiaci         1. a 4. ročníka pridávané domáce úlohy. Žiaci  2. a 3. ročníka budú dostávať úlohy prostredníctvom sms správ.

D: 16.3.2020

 

 Ústredný krízový štáb v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom zakázal od 10.marca organizovanie verejných, športových a kultúrnych podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. Vprípade potreby môže byť časová lehota predĺžená. Zároveň je nariadená povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátili z najviac postihnutých krajín - z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey.

D:10.03.2020

 

Farnosť Dojč oznamuje, že sa od 10. marca do 23. marca nebudú konať verejné bohoslužby ani v obci Dojč, ani na filiálke v Šajdíkovych Humenciach. O obnovení verejných bohoslužieb budeme informovať.

D:10.03.2020

 

Tunajší obecný úrad žiada občanov, aby v rámci preventívnych opatrení smerujúcich k zamedzeniu šírenia koronavírusu navštevovali obecný úrad len v nevyhnutných prípadoch a to po dobu 14 dní. Za pochopenie ďakujeme.

D:10.03.2020

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, Šaštíne, Holíči a Skalici tiež pracuje v obmedzenom režime, vybavuje sa na recepcii. Odporúčame v maximálne možnej miere využívať elektronickú formu vybavovania.

D:10.03.2020

 

 Vývoz bio odpadu - konáre

     Obecný úrad oznamuje, že od 16.3.2020 začne od občanov vyvážať bio odpad - orezané konáre zo stromov a krov. Bio odpad treba pripraviť tak, aby pracovníci obce mali k nemu pri zvoze voľný prístup. Každý záujemca nech sa nahlási na obecnom úrade.

 Miestny dozorný výbor Š. Humence - COOP Jednota -  ZRUŠENÉ !!!!!!!!

        Miestny dozorný výbor Šajdíkove Humence - COOP Jednota Senica oznamuje svojim členom,  že dňa 10.3.2020 (utorok) o 17.00 h bude výročná členská schôdza  požiarnej zbrojnici v obci. 

D-6.3.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje:

       Dňa 16.4.2020 v čase od 08.00 do 14.00 h bude prerušenie dodávky distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy. Presnejšie  prerušenie  dodávky elektriny je  treba pozieť na web stránke obce - úradná tabula a na úradnej tabuli v obci. 

D-2.3.2020

 

Riaditeľstvo MŠ

          Riaditeľstvo MŠ na základe zriadovateľa oznamuje rodičom detí, že v dňoch 19. 2. -  21. 2. 2020 (streda-piatok) bude MŠ z dôvodu chorobnosti zatvorená.

 V týchto dňoch nebudú zabezpečené obedy pre dôchodcov. MŠ bude znova  otvorená dňa 24.2.2020 (pondelok), ako aj rozvoz obedov. 

D-18.2.2020

Humenčarský fašánek

        Obec srdečne pozýva všetkých občanov na "Humenčarský fašánek" dňa 22.2.2020 (sobota) od 14.00 h vo dvore rodinného domu č.84  pri KD.K občerstveniu bude  ochutnávka tradičných mäsových výrobkov z ošípanej, ako aj varené vínko. Pre potešenie bude hrať živá hudba. 

"Fašiangy, Turice, Veľká noc ide,

kto nemá kožucha, zima mu bude."

D-17.2.2020

 

 

Oznam Kominárske protipožiarne družstvo

       Kominárske protipožiarne družstvo Gbely bude v nasledujúcich dňoch v obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. Družstvo vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu. Viac informácií na telefónnom čísle: 0948 536256.

D-12.02.2020

 

 

MS SČK pozýva:

         MS SČK pozýva  svojich členov a ostatných občanov na divadeľné predstavenie  "Tri letušky"  - komédia.  Divadeľné predstavenie sa hrá v Trnave dňa 26. marca 2020,  cena zájazdu je 18.00.-eur. Prihlásiť  sa je možné  v predajni  u p. Čižmárovej.

D-11.2.2020

 

Obec upozorňuje

        Obec upozorňuje, že dňa 10.2.2020,  ako správca účelovej komunikácie na par. č. 11207/1,2,3 s premostením na vodnom toku Myjava - Hrušov   z dôvodu   havarijného stavu premostenia  -  mosta uzatvorila  uvedenú komunikáciu, kde bude úplná uzávierka do 31.12.2020. Daný úsek účelovej komunikácie je vyznačený dopravným značením.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici upozorňuje

          Polícia v zimných mesiacoch zaznamenala viacero porušení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, týkajúcich sa využívania reflexných prvkov účatníkmi cestnej premávky - najmä chodcami a cyklistami.

       Z uvedeného dôvodu by chceli osloviť občanov prostredníctvom upozornenia, že zo zákona je povinnosť využívať reflexné prvky  v cestnej premávke, aby sa predišlo rôznym dopravným kolíziam. 

D-7.2.2020

 

 

 

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

Farský úrad DOJČ a filiálka Šajd. Humence

CINTORÍN

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk