amplion

 

 

  Hlásenia obecného rozhlasu

Očkovanie psov

Veterinárny lekár Dr. Kubík oznamuje, že v stredu t.j. 12. júna 2024 bude vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote a tiež čipovanie psov.

Termín: od 17.00 h do 17.45 h pri obc. úrade a od 18.00 h do 18.30 h pri hasičskej zbrojnici.

Očkovanie proti besnote je  za: 12. eur, čipovanie psa 20 eur.

Treba priniest očkovacví preukaz psa. 

Odstránenie poruchy

Porucha vodovodného potrubia v obci v časti Majer odstránená.

D-5.6.2024

Porucha na vodovodnom  potrubí

 Obecný úrad oznamuje poruchu vodovodného potrubia v obci, časť Majer od bývalej bytovky PD až po koniec ulice. Oprava vodovodného potrubia  bude  vyhlásená. 

D-4.6.2024

 

Oslava - MDD

      Obecný úrad pozýva všetky deti na oslavu MDD, ktorá sa uskutoční dňa 30.5.2024 - štrvtok o 09.00 hod na ihrisku TJ v obci. O občerstvenie a rôzne hry je postarané.

     Srdečne sú vítané všetky deti. 

 

  Vývoz nebezpečného odpadu:

Obecný úrad oznamuje občanom, že v čase od 16.5. do 20.5.2024 bude pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad.

 

  Oslava 1. mája - Sviatok práce.

        Obecný úrad spolu s OZ pozýva všetkých občanov na oslavu 1. mája, ktorá sa uskutoční vo dvore KD dňa 1.5.2024 od 15.00 hod do 19.00 h. O občerstvenie a hudbu je postarané. 

Obecný úrad -  správca cintorína oznamuje, že od 8.4.2024  je pustená voda vo verejnom vodovode na miestnom cintoríne. 

 

Starosta obce nariaďuje vykonanie celoplošnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb - podnikateľov najneskôr do 10. mája 2024.

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že posledný vývoz orezaných konárov  a kríkov bude 16.apríla 2024. 

 

Spoločnosť Golfballs Slovakia Vás pozýva v sobotu 30.03.2024 od 10,30 hod. na Veľkú noc v Golfballse. Pre deti budú pripravené tvorivé dielničky, animácie, maľovanie na tvár a nebude chýbať ani hľadanie veľkonočného vajíčka. Vstupné je 15,00 €, deti do 3 rokov zdarma, rezervácia je nutná na t. č. 0908 128 076. Občerstvenie je zabezpečené. 

 

 

  Dňa 9.2.2024 t.j. piatok je obecný úrad z technických dôvodov zatvorený. 

Obecný úrad pozýva občanov na ,,Fašiangovú zabíjačku", ktorá sa bude konať dňa 10.02.2024 od 14,00 hodiny vo dvore kultúrneho domu. O hudbu a zabíjačkové špeciality bude postarané. 

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 01.02.2024.

 

Poskytovanie dlhodobého ubytovania pre dôchodcov - ponuka.

 

Používanie pyrotechniky počas sviatkov.

 

Obecný úrad v spolupráci s DHZ pozýva všetkých občanov na Vianočnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v sobotu, 16. 12. 2023 od 14-tej hodiny pred požiarnou zbrojnicou.

Úradné hodiny na Obecnom úrade sú upravené nasledovne:

22. 12. 2023  /piatok/ bude obecný úrad zatvorený

27. – 28. 12. 2023  /streda, štvrtok/ bude obecný úrad zatvorený

29.12.2023 /piatok/ bude obecný úrad otvorený od 8.00 do 11.00 hod.

V roku 2024 začnú bežné úradné hodiny dňom 2.1.2024

Oznamujeme, že nový harmonogram vývozu odpadu je zverejnený na webovej stránke obce v sekcii  „Vývoz odpadu“  a tiež vyvesený na tabuli odpadového hospodárstva.

  VÝVOZ KONÁROV Z DOMÁCNOSTÍ:

  Obecný úrad oznamuje občanom, že bude vyvážať konáre z domácností. Záujemci  telefonicky sa  nahláste na obc. úrad, vývoz sa bude robiť priebežne. 

 

U P O Z O R N E N I E   -  DKŠ

         Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí majú v domácnostiach namontované a používajú kanalizačné prečerpávacie stanice s ponorným čerpadlom JUNG PUMPEN UAK 08/2M, ktoré sú majetkom obce,  ich prevádzkovanie - opravy obcou sa končí ku dňu 31.12.2023.

    Opravy a údržbu od 1.1.2024 si bude každá domácnosť - užívateľ prevádzkovať sám na svoje náklady.

         Nakoľko sa jedná o majetkok obce, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.10.2023 uzn.č. 79/2023 sa uznieslo, že každý užívateľ KDŠ má možnosť si túto odkúpiť za zostatkovú sumu 320.00.- eur podľa vypracovaného znaleckého posudku.

        Bližšie informáceie je možné dostať na obecnom úrade.  

 

  Rekontšrukcia MK

   Obecný úrad oznamuje občanom bývajúcim  pri miestnej komunikácii v smere od obecnej bytovky ku p. J. Zónovi, aby v dňoch 26. a 27.10.2023 nenechávali vozidla na uvedenej komunikácii, ani v priľahlých križovatkách s komikuácou cca 100 metrov z dôvodu pracovnej činnosti firmy, ktorá bude MK asfaltovať. 

Obecný úrad pozýva dôchodcov na posedenie pri príležitosti ,,Október - mesiac úcty k starším" , ktoré sa uskutoční v piatok 13. októbra 2023 o 13,00 hodine v Kultúrnom dome Šajdíkove Humence.

V priatok 13.10.2023 bude obecný úrad zatvorený z technických príčin. V súrnych prípadoch volajte na t. č. 0911 586123. 

 

 

  Rekonštrukcia MK

      Obecný úrad oznamuje občanom bývajúci v časti od obecnej bytovky smerom ku J. Zonovi, aby odo dňa 9.10.2023 t.j. od pondelka nenechávali svoje vozidla zaparkované na ulici z dôvodu rekonštrukcie miestnej kominukácie. 

 

Kontajner na nebezpečný odpad bude pristavený   od  19.10.  do   23.10.2023

Nebezpečné odpady ktoré sa zberajú:

Motorové oleje  v uzavretých nádobách

Žiarivky

Lepidlá, farby, laky  a ich obaly   v uzavretých nádobách

Obaly od nebezpečných látok

Batérie

Elektrodpady – pračky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, televízory, mikrovlnky, rúry a ostatné elektrospotrebiče

Treba dbať na to, aby nič nevytieklo, aby tekuté odpady boli riadne uzatvorené, inak nebudú odvezené.

 

Základná škola v Šajdíkovych Humenciach oznamuje, že v dňoch od 02.10.2023 - 06.10.2023 sa uskutoční zber papiera. Riadne poviazaný papier môžete odovzdať pred vyučovaním, alebo od 13,00 - 16,00 hodiny. Kartóny sa nezberajú. 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč a Šajdíkove Humence Vás pozýva            na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku hlavného patróna, svätého Augustína, ktorá sa uskutoční v nedeľu  27. augusta o 10:30 pri kaplnke sv. Augustína. Prosíme, kto bude môcť, aby ste so sebou priniesli aj pohostenie, ktoré bude nasledovať po svätej omši. Srdečne pozývame domácich i návštevníkov  z iných miest a tešíme sa na vás.

 

TJ  Kerko  Vás srdečne pozýva na majstrovský zápas proti FK Cerová, ktorý sa odohrá v nedeľu 27. augusta  o 16:30 na našom ihrisku. V bufete bude pripravené občerstvenie. Tešíme sa na Vás.

 

Vedúca pošty oznamuje, že v piatok 25.08.2023 bude pošta zatvorená. 

 

Dňa 09.09.2023 sa poriada púť do Žarošíc. Odchod autobusu bude od kostola o 11,00 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Oľgy Drozdovej. Poplatok je 15,00 € na osobu.Predpokladaný príchod je okolo 22,00 hodiny. 

 

 a href="/images/aktualne2022/Vinobranie%20Smrdáky%202023.pdf"""Vinobranie Smrdáky 2023.

 

Obec Šajdíkove Humence a poslanci OZ vás srdečne pozývajú na letnú zábavu s hudbou a občerstvením, ktorá sa bude konať v sobotu 12.8.2023  od 15-tej hodiny vo dvore kultúrneho domu.

 

Súkromný podnikateľ hľadá do dlhodobého pracovného pomeru pracovníkov - stavbárov, pomocníkov. Môže byť aj dôchodca.  Miesto výkonu práce je golfový areál. Kontaktná osoba: p. Monka, tel. 0919 033 474. 

 

Vedenie PD Dojč oznamuje všetkým členom družstva, že v dňoch 9.-11. augusta 2023  sa budú predávať naturálie v pokladni družstva v čase od 8.00 hod do 14.30 hod.

Nepracujúci člen - dôchodca má nárok na 6 q obilia za poplatok 25,20 eur

Pracujúci člen - 14 q za 58,80 eur

Zamestnanec - 6 q za 25,20 eur.

Treba si priniesť presnú sumu. PD nebude obilie vykupovať.

Po zaplatení vám bude ihneď vydané obilie v sýpke družstva do vriec, ktoré si treba priniesť so sebou. V týchto dňoch si musí každý obilie prevziať, nakoľko počas roka je prísny zákaz vydávať obilie.

 ZMENA!!!!!! - Poľnohospodárske družstvo Dojč oznamuje, že z dôvodu poruchy nebude obilie vydávať v stredu 9.8.2023. Obilie z výnosu sa bude vydávať v štvrtok 10.08.2023 a v piatok 11.8.2023.

Zmena úradných hodín počas letného obdobia na obc. úrade od 31.7. do 31.8.2023:

Pondelok          7.00 - 12.00                      12.30 - 15.00

Utorok              7.00 - 12.00                      12.30 -  14.30

Streda:             7.00 - 12.00                      12.30-16.00

Štvrtok:                               nestránkový deň

Piatok:              7.00 - 12.00

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk