Rekonštrukcia cintorína

16. 7. 2016

Obec ako správca cintorína v tomto roku za pomoci občanov vykonala rozsiahlu rekonštrukciu miestneho cintorína. V zlom stave bolo hlavne asfaltové ihrisko pred samotným domom smútku a ostatné chodníky na cintoríne. Taktiež v dezolátmom stave bolo železné oplotenie a predný betónový múrik oplatenia. Dorobili sme nové osvetlenie cintorína, dokola hlavného svätého kríža, ktorý je vystavený na hlavnom chodníku, sme urobili železnú ohrádku. Pred domom smútku sme osadili nový pekný kríž, ktorý zmajestátni náš cintorín. Všetci, ktorí sa zúčastnili na rekonštrukcii cintorína, si zaslúžia veľké poďakovanie.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk