Čistenie potoka

21. 7. 2016

V týchto dňoch prebehlo v Majeri čistenie Havlinského potoka smerom ku rieke Myjava. Jedná sa o najviac zarastený úsek potoka, ktorého koryto bolo zanesené nánosmi zeminy, bol zarastený výletmi stromov a krovín. Na základe pričinenia obecného úradu u správca potoka Slovenského vodohospodárskeho podniku povodie Moravy, pracovisko Malacky, boli ich pracovníkmi vykonané práce na jeho vyčistenie.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk