Rekonštrukcia materskej škôlky

7. 8. 2016

 

V roku 2015 obec za účasti sponzorov a občanov začala veľkú rekonštrukciu materskej skälky, ktorá bola ukončená v tonto roku. Budova MŠ potrebovla rekonštrukciu ako soľ, dlhé roky sa s budovou nič nerobilo. Stálo to za to, výsledok sa dostavil. Obec ďakuje všetkým sponzorom a občabom, ktoí sa podieľali na jej rekonštukvii.Vae deti budä mať radosť každé ráno ísť do takej škôlky s zotrvať v nej.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk