Posedenie pre dôchodcov

kultúrny dom, 16. 10. 2016

 

Obecný úrad zorganizoval posedenie s občerstvením pre všetkých dôchodcov pri príležitosti Október - mesiac úcty ku starším. Nedeľné popoludnie im spríjemňovala Senická heligónka.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk