Humenčarský fašanek

25. 2. 2017, hasičská zbrojnica

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence zorganizoval pre všetkých občanov na oslavy fašiangov. „Humenčarský fašánek 2017“.
Program:
- vystúpenie domácej hudobnej skupiny - Senior,
- vystúpenie žien s programom - „Fašánek“,
- vystúpenie domácich fašangovníkov.
K dobrej   nálade  bude zabezpečené občerstvenie – ochutnávka zabíjačkových výrobkov a na zapitie varené vínko.

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk