90. výročie dobrovoľného hasičského zboru

30. 4. 2017, hasičská zbrojnica

 

Konala sa slávnostná oslava k otvoreniu zrekonštruovanej  hasičskej zbrojnice a jej posväteniu, ako aj k 90. výročiu založenia DHZ v našej obci.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

poslanci a komisie

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fklogo fk