Posvätenie božej muky

21. 8. 2017

 

Obecný úrad Šajdíkove Humence všetkým ďakuje za účasť na slávnostnom obrade posvätenia novopostavenej Božej muky v našej obci, ktorý sa konal v nedeľu 27. 8. 2017. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na jej stavbe a tiež ostatným občanom, ktorí vlastnoručne napečenými  pagáčikmi, koláčikmi a zákuskami prispeli k dobrej nálade a príjemnej atmosfére, ktorá sprevádzala celé toto podujatie. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk