MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1. 6. 2018, futbalové ihrisko TJ Kerko

 

Deti z MŠ a ZŠ prežili pekný deň plný športových súťaží, zaujímavých ukážok hasičského zásahu pod vedením Dobrovoľného hasičského zboru Šajdíkove Humence a psovoda colnej správy  so služobným cvičeným psom na vyhľadávanie drog.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk