MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1. 6. 2018, futbalové ihrisko TJ Kerko

 

Deti z MŠ a ZŠ prežili pekný deň plný športových súťaží, zaujímavých ukážok hasičského zásahu pod vedením Dobrovoľného hasičského zboru Šajdíkove Humence a psovoda colnej správy  so služobným cvičeným psom na vyhľadávanie drog.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk