KURZ MLADÉHO ZÁCHRANÁRA CIVILNEJ OCHRANY

13. 6. 2018, futbalové ihrisko TJ Kerko

 

Deti MŠ a ZŠ  sa zišli  na interaktívnom „Kurze mladého záchranára civilnej ochrany“.

 


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

   logo szch logo fk  logo fk  logo fk   logo fk