Ocenenie členovi DHZ

 

Ocenenie dlhoročnému členovi DHZ  p. Ladislavovi Leškovi odovzdal riaditeľ OR HaZZ v Senici plk. Ing. Ondrej Hurbanis na OÚ v našej obci.

 

Počet návštev

dnesdnes8
celkomcelkom85587

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

poslanci a komisie

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková, MBA, Ing. Pavol Červenka, Otto Drozda, Ing. Štefan Fila, Ing. Marián Nemečkay, Anna Šajdíková

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

ORGANIZÁCIE V OBCI

logo szchlogo fklogo fklogo fklogo fklogo fk